Zaštita od požara – Edukacija građana Grada Živinice

Obuka zaštita od požara

Vatrozaštita d.o.o. u saradnji sa Gradom Živinice i gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem kao i sa Civilnom zaštitom organizuje u narednom periodu edukacije zaštite od požara a prva od njih je održana 22.8.2019. godine u sali gradskog vijeća Grada Živinice. Edukaciji su prisustvovali građani koji su željeli naučiti nove stvari te na ta način obogatiti svoje znanje […]