Reklamiranje proizvoda:

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili, potrebno je da odete u maloprodaju u kojoj ste obavili kupovinu sa fiskalnim računom i ovjerenom garancijom ili isti dostaviti putem pošte na Vatrozaštita doo III ulica br.9 75270 Živinice sa navedenom dokumentacijom.

Prilikom podnošenja reklamacije potrošač je dužan da:

  1. Dostavite artikl zajedno sa dokazom o kupovini – računom i garantnim listom
  2. Dostavite popunjen formular za  reklamaciju, koji se može preuzeti sa sledećeg linka – OBRAZAC ZA ŽALBU
  3. U obrascu za reklamaciju potrebno je navesti razlog prigovora.

Osnov reklamacijskog zahtjeva utvrđuje komisija servisa.

Odgovor na prijavljenu reklamaciju će biti dostavljen potrošaču u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije putem maila. Rok  za rješavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju da je reklamacija opravdana i prihvaćena od strane prodavača isti će:

  1. Zamjena reklamirane robe za novu robu u skladu sa procjenom artikla, ili otklanjanje nedostataka na robi (ako je moguće). U suprotnom
  2. Povrat sredstava prema priloženom računu. Povrat novca potrošaču će se izvršiti elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 7 dana od dana rješavanja reklamacije.