Obuke zaštite na radu

U okviru naše kompanije djeluje i odjel zaštite na radu. Zaštita na radu je sastavni dio radnog procesa i osnovni uslov produktivnosti rada. Kvalitetnim aktima kojima se jasno i precizno definišu prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih doprinosimo ostvarenju ciljeva postavljenih iz oblasti zaštite na radu.

Između ostalog za svoje komintente pratimo rokove i ispitujemo električne i gromobranske instalacije, vršimo preglede sredstava rada, vatrodojavu i panik rasvjetu, te vršimo obuke za rukovaoce viljuškarima, dizalicama, parnim kotlovima i drugo. Stručan, dobro obučen zaposlenik iz oblasti zaštite na radu smanjuje rizike nastanka bolovanja i zastoja u proizvodnji. Svojim komitentima Vatrozaštita preko stučnog kadra sa dugogodišnjim iskustvom kroz kvalitetnu obuku iz oblasti zaštite na radu smanjuje gore navedene rizike na najmanju moguću mjeru.

Šta obuka podrazumijeva

  • 1. Teorijski dio

    Teorijski dio obuke zaštite od požara podrazumijeva upoznavanje radnika kako da reaguju u slučajevima kada imamo požare i nekontrolisana gorenja.

  • 2. Testiranje

    Poslije teorijskog dijela pristupa se testiranju uposlenika iz oblasti zaštite na radu.