Usluge

Prodaja i Servis vatrogasnih aparata

Kao direktni uvoznici robe pobrinuli smo se da osiguramo prvoklasne vatrogasne aparate koji ispunjavaju sve zakonske propise i regulative.

Pročitajte više

Hidrantska oprema i ispitivanje

Velika ponuda kompletne hidrantske opreme i ispitivanje već postojećih hidranata.

Pročitajte više

Obuke zaštite od požara

Uz stručan kadar i odobrenja vršimo obuke radnika iz oblasti zaštite od požara.

Pročitajte više

Obuke zaštite na radu

Adekvatna zaštita na radu, upotreba ličnih zaštitnih sredstava i spremnost za reagovanje u nepredviđenim situacijama garant su uspjeha svake kompanije. Naš tim vrši obuku vaših uposlenika i stoji kao vaš partner ka postizanju većih ciljeva.

Pročitajte više

Ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija

Vršimo ispitivanja i izdajemo završni izvještaj ili atest o ispravnosti vaših elektro i gromobranskih instalacija

Pročitajte više

Upotrebne dozvole za mašine

Da biste bili sigurni u radi sa vašim mašinama one moraju proći testiranja i dobiti dozvolu za puštanje u rad.

Pročitajte više
Elaborati

Izrada elaborata, pravilnika, planova

Planovi evakuacije, elaborati zaštite od požara te mnoge druge vrste dokumentacije izrađujemo za Vas.

Pročitajte više

Požurite! Kontaktirajte nas i dobijte

BESPLATNE KONSULTACIJE