Novosti

  • /
  • Novosti

Ormar za prvu pomoć i prva pomoć

Prema zakonu o zaštiti na radu, svako preduzeće i firma koja se bavi radom sa…

DIMNJACI I KOTLOVNICE – Opasnosti i mjere opreza

Uz sezonu grijanja vežu se požari dimnjaka, koji predstavljaju specifično područje. Čest uzrok požara stambenog…

Ormar za vatrogasni aparat

Ormar za vatrogasni aparat nudi zaštitu i sigurno skladištenje. Aparati igraju ključnu ulogu u zaustavljanju…

Kako pravilno spaliti otpad?

Svjedoci smo sve učestalijih požara tokom proljeća i jeseni kada se obavljaju radnje za pripremu…

Historija vatrogasne opreme

Naš način življenja podrazumijeva boravak u zagrijanim (ili ohlađenim) prostorijama, konzumaciju zagrijane (ili ohlađene) hrane…

Opasnosti od požara i mjere zaštite od požara

Zbog postojanja raznih opasnosti od požara potrebno je stalno i sistematski poduzimati mjere da se…

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika? Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada,…

CO2 vatrogasni aparati

Vatrogasni aparati punjeni ugljen dioksidom (CO2 vatrogasni aparati) koriste se za gašenje električnih uređaja pod…