Novosti

  • /
  • Novosti

Vatrozaštita – Ponuda, usluge i profesionalnost

O vatrozaštiti Vatrozaštita d.o.o. je osnovana u aprilu 2010 godine sa sjedištem u Živinicama, sa…

Lokacije ugradnje panik rasvjete

Osvetljenje u slučaju nužde dizajnirano je da obezbedi dovoljno osvetljenja u slučaju nestanka struje. Vodič…

Sve o panik rasvjeti

Šta je to panik rasvjeta? Zašto je ona bitna? Koji su sastavni dijelovi panik rasvjete?…

Vrste panik rasvjete

Koje su to vrste panik rasvjete? U tekstu ispod obrađena je tema o vrstama panik…

Održavanje panik rasvjete

Kako bi se osiguralo da sistem ostane u potpunosti operativan, potrebno je izvršiti osnovno servisiranje.…

Pravilnik o tehničkim propisima gromobrana

Pri projektiranju, građenju i održavanju gromobrana primjenjivat će se tehničke mjere sadržane u Tehničkim propisima…

Upotrebne dozvole za mašine

S obzirom da smo svjedoci svakodnevnih povreda na radu koje nastaju zbog neispravnih mašina, (bilo…

Pravilnik o sigurnosti pri radu sa električnom energijom

Pravilnikom se propisuju pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i…