Novosti

  • /
  • Novosti

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika? Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada,…

CO2 vatrogasni aparati

Vatrogasni aparati punjeni ugljen dioksidom (CO2 vatrogasni aparati) koriste se za gašenje električnih uređaja pod…

Hidrantska mreža i hidrantski ormari

Hidrantska mreža Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se…

Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje požara

Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u…

Hidrantski ormari

Hidrantski ormari služe za protupožarnu zaštitu zgrada, uredskih i poslovnih prostora, trgovina i trgovačkih centara,…

Sredstva za gašenje požara

Nedavno smo pisali o metodama za gašenje požara a danas ćemo pisati koja su to…

Metode gašenja požara

Kako nastaje požar? Da bismo razmatrali metode gašenja požara, potrebno je znati koje su to…

Baždarenje vatrogasnih aparata

Korisnici aparata  dužni su osigurati održavanje i ispitivanje  ispravnosti i funkcionalnosti aparata, u skladu sa…