Pravilna upotreba aparata za gašenje požara

Kada uđete u bilo koju zgradu ili instituciju, sigurno je da ste vidjeli negdje u ćošku protivpožarni aparat, ali znate li kako ga tačno upotrijebiti u slučaju požara? Da li ste do sada imali priliku da aktivirate aparat i pokažete hrabrost u vanrednoj situaciji? U nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako pravilno koristiti aparat za gašenje požara.

Radi se o jednostavnim uređajima, ali je zabrinjavajući podatak koliko malo ljudi ih zapravo zna koristiti. Tako možemo nakon požara čuti razne kritike na račun neispravnih aparata, a skoro uvijek se pokaže kako je aparat ispravan, ali je pogrešno upotrijebljen.

Nekoliko primjera pogrešne uporabe aparata za gašenje požara

 1. Dok su ukućani gledali TV programa, TV aparat smješten u regalu prvo se zadimio, a nakon minut dva se pretvorio u buktinju. Ukućani i komšije upotrijebili su 5 protivpožarnih aparata, ali požar nisu ugasili. Učinili su to vatrogasci, ali je soba u kojoj se nalazio TV aparat potpuno uništena, cijeli stan i stubište zagaravljeno, stan ispod djelimično oštećen vodom, a malo je nedostajalo i da se požar proširi na sprat iznad.Šta se zapravo dogodilo? Naknadnom provjerom ustanovljeno je da su svi aparati bili sa suhim prahom, posve ispravni, ali da nijedan nije ispravno aktiviran. Upotreba aparata za gašenje požara pokazala se neuspješnom, ovi postupci su pogrešno urađeni.
 1. Aparat je ispravno aktiviran, ali je pogrešno upotrijebljen

Poznat je slučaj velikog jamskog požara koji se prije desetak godina dogodio u jednom od tuzlanskih rudnika. Dogodio se tako što je jedan manji elektromotorni pogon bio posve zatrpan ugljem, pa je usljed onemogućenog hlađenja došlo do njegovog pregrijavanja. Povećana temperatura unutar gomile ugla, podstakla je samoupalu i žarenje manje količine uglja. U najboljoj namjeri rudari koji su prvi naišli na to mjesto, aktivirali su CO2 aparate, nakon čega je buknuo plamen koji se vrlo brzo proširio na veliki dio jame.

Šta se zapravo dogodilo? – Rudari su ispravno aktivirali PP aparate, ali su ih posve upotrijebili u pogrešnoj situaciji.

Šta akteri opisanih događaja nisu znali i u čemu su pogriješili?

Iako slični vanjskim izgledom, aparati se razlikuju, na različite načine aktiviraju i koriste u različitim situacijama.

DVA NAJČEŠĆA TIPA APARATA

Najčešće se susrećemo sa dva tipa aparata, takozvanim “S” aparatima čije sredstvo za gašenje je suhi prah (soda bikarbona) i CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je gas (ugljen- dioksid). Objasnit ćemo vam i koje su to ključne razlike između ova dva aparata:

CO2 aparat je ispunjen gasom, ugljendioksiom koji je zbog vrlo visokog pritiska unutar boce u tečnom stanju. Kad aktiviramo ovaj aparat, ugljendioksid iz tečnog prelazi u gasno stanje, pri čemu treba toplotu koju oduzima od okoline. Zbog toga je temperatura gasa na izlazu iz aparata nekoliko desetaka stepeni ispod nule usljed koje svu vlagu iz vazduha pretvara u led kojeg vidimo u obliku bijelih kuglica nepravilnih oblika. Upravo taj led, iako koristan ima i svoju štetnu stranu. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor dimne dizne će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje gasa iz boce.

Niske temperature gasa i stvaranje leda kojeg često nazivaju “suhi led”, osnovni su razlozi zbog kojih CO2 aparati imaju ventil sa točkićem i rukohvat za karakterističnu plastičnu mlaznicu koja se širi pri kraju kao metla.

Nedovoljno otvaranje ventila najčešća je greška prilikom aktiviranja CO2 aparata. ZAPAMTITE! Točkić na ventilu CO2 aparata mora se odvrnuti do kraja. Zbog vrlo niske temperature mlaznica se mora držati za rukohvat i nikako se iz neposredne blizine ne smije usmjeravati prema ljudima, životinjama i biljkama zato što izuzetno hladan gas može izazvati smrzotine. Upotreba aparata za gašenje požara ima nekoliko bitnih stavki.

OVO MORATE ZNATI

 1. Glavno vizuelno obilježje CO2 aparata je karakteristična mlaznica koja se širi pri kraju.
 2. Ukoliko aparat ima ventil sa točkićem, točkić se mora odvrnuti do kraja.
 3. CO2 aparatom se ne mogu gasiti materije koje gore žarenjem. Umjesto gašenja mogući je obrnut efekat, da gas pod pritiskom izazove komešanje zraka i prouzrokuje rasplamsavanje vatre.
 4. Najbolje rezultate CO2 aparat ima kod gašenja električnih instalacija i uređaja,  najčešće se koristi u telefonskim centralama, upravljačkim i razvodnim ormarima…

“S” aparat je ispunjen suhim prahom. Prah kao prah, neće izaći iz boce dok ga nešto ne pogura. Zato se kao pogonsko sredstvo koristi plin pod pritiskom. Kod nekih aparata, posebno starije izvedbe, u stanju mirovanja pritisak unutar boce je normalan i prah miruje na njenom dnu. U unutrašnjosti gornjeg dijela boce, ispod mehanizma sa ručicom (ili dugmetom kao na slici), nalazi se jedna manja boca u kojoj se nalazi gas (CO2) pod visokim pritiskom. Kad aktiviramo ovaj aparat kratkotrajnim stiskanjem ručice, prvo se aktivira gas iz manje boce i ispunjava prostor veće boce. Nakon nekoliko sekundi situacija u boci se stabilizuje, pritisak se povećava sa normalne na 15-20 atmosfera, a suhi prah je u stanju uzvitlene prašine. Znači, tek nakon nekoliko sekundi od aktiviranja ovakav aparat je spreman za dejstovanje, a aktivira se tako što se pritiskanjem na ručicu koja se nalazi na mlaznici aparata, prah se u kratkotrajnim mlazovima usmjerava na vatru.

U praksi najćešća greška je da nakon aktiviranja ovakvog aparata, odmah pristupimo gašenju. Iz aparata izađe mala količina praha, a nakon toga NIŠTA! Šta se dogodilo? Prijevremenim dejstovanjem nismo omogućili gasu iz mace boce da uskovitla prah u aparatu i on je ostao na dnu boce, a gas je istekao van. Ispravan aparat, učinili smo
beskorisnim. Upotreba aparata za gašenje požara nije komplikovana, zato je bitno
da se ispravno podučimo.

UPAMTIMO

 1. Glavno vizuelno obilježje “S” aparata je mlaznica koja je cjevasta i ne širi se pri kraju kao mlaznica kod CO2 aparata.
 2. Ukoliko postoji ručica i na mlaznici, radi se o “S” aparatu koji nije pod stalnim pritiskom. Takav aparat se prvo aktivira udarom na ručicu, koja se nalazi na boci (ili pritiskom na dugme) a dejstvuje se nakon nekoliko sekundi
  čekanja, korištenjem ručice na mlaznici.
 3. Ako aparat ima samo jednu ručicu (na boci) tada se pouzdano radi o aparatu pod stalnim pritiskom. Neki od njih imaju i ugrađen manometar koji pokazujeda li je aparat ispravan (ispravan je ako kazaljka manometra u zelenom području). Ovakvi aparati su spremni za dejstvovanje čim se aktiviraju.
 4. “S” aparati su uspješni u gašenju zapaljivih tekućina, mogu se koristiti i za gašenja električnih instalacija i uređaja, pa se zato najčešće koriste u industrijskim pogonima, skladištima, hotelima, garažama, stambenima,
  objektima, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima…

Pročitajte još članaka sa naše stranice:


Požar na automobilima

Već je svima jasno kako su električne instalacije jedna od najproblematičnijih komponenti koje mogu rezultirati zapaljenjem. Problem je tim veći ako automobil ima hrpu potrošača električne energije koji su, više manje,nespretno ugrađeni, a što je čest slučaj kod loše izvedenih tuning projekata. Problem nisu samo ugrađeni potrošači već i brojne…


https://youtu.be/SH5kayRUHAU

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci