Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

 • /
 • Ostalo
 • /
 • Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu
Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika?

Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac. Akt o procjeni rizikа zаsnivа se nа utvrđivаnju mogućih vrstа opаsnosti i štetnosti nа rаdnom mjestu u rаdnoj okolini, nа osnovu kojih se vrši procjenа rizikа od nаstаnkа povredа i oštećenjа zdrаvljа zаposlenog.

Vodeći se ovim zakonom donesena su pravila o procjeni rizika tj. načini i postupci procjene rizika.

Riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u smislu nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.
Poslodavac vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

Procjena rizika na radnom mjestu

Procjena rizika obuhvata:

 • Opšte podatke o poslodavcu;
 • Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Pregled organizacije rada;
 • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini i definisanje njihovih karakteristika;
 • Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
 • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika;
 • Zaključak
 • Izmjena i dopuna akta o procjeni rizika.

Važno je napomenuti da je svaki pravni subjekat koji već posjeduje Akt o procjeni rizika dužan da izvrši djelimičnu ili potpunu izmjenu kada mjere zaštite nisu odgovarajuće, u slučaju rekonstrukcije i reorganizacije procesa rada, u slučaju teških i smrtnih povreda na radu, u slučaju promjene i proširenja djelatnosti, na osnovu naloga inspektora rada i u slučaju izmjena propisa.

Budimo odgovorni, smanjimo rizik!

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Povezani članci