Prodaja vatrogasnih aparata

1-1_0x500

O vatrogasnom aparatu S-1A

Aparat S-1A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se prvenstveno kao oprema u automobilima, ali i za upotrebu u domovima.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Aparat za gašenje S-1A je mali, lagan za skladištenje i isporučuje se sa držačem automobila.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-8:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate .

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara S-2A

O vatrogasnom aparatu S-2A

Aparat S-2A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se prvenstveno kao oprema u automobilima i dostavnim vozilima, ali i za upotrebu u domovima.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Aparat za gašenje S-2A je mali, lagan za skladištenje i isporučuje se sa držačem automobila.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-8:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate .

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara S-3A

O vatrogasnom aparatu S-3A

Aparat S-3A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se uglavnom u domovima, kancelarijama, vikendicama ili kao oprema u kamionima.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Aparat za gašenje S-3A je mali, lagan za skladištenje i isporučuje se sa držačem automobila.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-8:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara S-6A

O vatrogasnom aparatu S-6A

Aparat S-6A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi i jedan je od najprodavanijih vrsta aparata za gašenje požara. Može se koristiti praktično bilo gdje. Njegova najčešća lokacija je u kućama, prodavnicama, fabrikama, preduzećima, kamionima i praktično na svim radnim mjestima.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Opremljen je standardnim zidnim nosačem.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-8:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara S-9A

O vatrogasnom aparatu S-9A

Aparat S-9A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi i jedan je od najprodavanijih vrsta aparata za gašenje požara. Može se koristiti praktično bilo gdje. Koristi se uglavnom u skladištima, radionicama, radnim mjestima sa povećanim rizikom od požara.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Opremljen je standardnim zidnim nosačem.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-8:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

aparat za gašenje

O vatrogasnom aparatu S-50A

Aparat S-50A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se uglavnom u velikim industrijskim radnim pogonima i skladištima, benzinskim stanicama, aerodromima, hangarima itd.
Namijenjen je za gašenje početnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 1866-1:2008.
Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara Co2 5kg

O vatrogasnom aparatu CO2- 5kg

Aparat Co2-5kg je jedan je od najprodavanijih vrsta aparata za gašenje požara. Koristi se uglavnom na radnim mjestima sa finom mehanikom, električnom opremom ili zapaljivim tečnostima. Nije prikladno koristiti ga za gašenje rasutih tečnosti i zapaljivih prašina.
Velika prednost je što se punjenje nakon upotrebe isparava. Namijenjen je za gašenje početnih požara B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V, sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Opremljen je standardnim zidnim nosačem. Nakon upotrebe aparat se može ponovo napuniti. Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 3-7+A1:2008, EN 3-9:2007, EN 3-10:2010. Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

Aparat za gašenje požara CO2

APARAT ZA GAŠENJE POŽARA CO2-10KG

Aparat Co2-10kg koristi se uglavnom na radnim mjestima sa finom mehanikom, električnom opremom ili zapaljivim tečnostima. Nije prikladno koristiti ga za gašenje rasutih tečnosti i zapaljivih prašina.
Velika prednost je što se punjenje nakon upotrebe isparava. Namjenjen je za gašenje početnih požara B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V, sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Nakon upotrebe aparat se može ponovo napuniti.
Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 1866-1.
Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

ppo1

Ormar za vatrogasni aparat S-9A

Posjedujemo razne vrste ormara za vatrogasne aparate.

Dimenzije 330x240x700mm

CIJENA PO DOGOVORU

prp

Ormarić prve pomoći

Metalni ormar za prvu pomoć sa bravicom. Ormarić dolazi sa ključem.

Dimenzije 300x350x120mm

CIJENA PO DOGOVORU

Važnost vatrogasnih aparata?

Vatrogasni aparati su izuzetno važni jer su jedan od najzastupljenijih oblika zaštite od požara.

U mnogim slučajevima oni su prva linija odbrane protiv požara, često iskontrolišu ili ugase požar, sprečavajući nastajanje velike materijalne štete.

Ovi uređaji mogu biti ključna komponenta u održavanju sigurnosti u slučaju izbijanja požara.

Mnogi poduzetnici i vlasnici biznisa ponekad vide aparate za gašenje požara kao crvene boce koje jednostavno vise na zidu i koje predstavljaju trošak za upravljanje biznisom.

Ali ove crvene boce služe vrlo korisnoj svrsi!

Činjenica je da u većini preduzeća i nestambenih zgrada i objekata, vatrogasni aparati predstavljaju bitnu razliku između manjeg požarnog problema i totalnog uništenja objekta.