Obuke zaštite od požara

 • /
 • Obuke zaštite od požara

Stojeći neprekidno na raspolaganju Vatrozaštita d.o.o. razmjenom informacija sa svojim klijentima i iz oblasti zaštite od požara naša firma ide naprijed sa ciljem da proširimo svoje usluge i da nam klijenti budu još zadovoljniji u pogledu usluga i cijena.

Uz stručan kadar i odobrenja vršimo obuke radnika iz oblasti zaštite od požara, teorijski dio nastave te praktični dio nastave sa upoznavanjem radnika, od kojih svaki od njih može pored našeg predavača aktivirati aparati i učestvovati u gašenju zapaljene smjese a sve u krugu vaše kompanije.

Posebno smo certificirani za obuku rada klijenata koji rukuju zapaljivim materijama u prometu, nafta, propan-butan i sl., te izdajemo posebne diplome.

Šta obuka podrazumijeva

 • 1. Teorijski dio

  Teorijski dio obuke zaštite od požara podrazumijeva upoznavanje radnika kako da reaguju u slučajevima kada imamo požare i nekontrolisana gorenja.

 • 2. Praktični dio

  Ovo je dio obuke kada zaposlenici izvode vježbe gašenja požara testirajući svoju sposobnost i rukovanje vatrogasnim aparatom.

 • 3. Testiranje

  Nakon obuke pristupa se testiranju radnika i provjerava se njihovo znanje.