Prah i pjena

63-2

Pjena DIMILEX AFFF3%

DimiLex® AFFF 3% je visoko efikasan sintetički vodeni film koji stvara koncentrat pjene na bazi površinski aktivnih sredstava. Kombinacija površinski aktivnih materija, stabilizatora pjena i jedinjenja protiv smrzavanja uspješno se bore protiv većine požara.

Pjena formira vodeni film koji brzo prekida dovod kiseonika i na taj način gasi vatru. Film formira stabilan sloj koji suzbija oslobađanje zapaljive pare i hladi površinu goriva, gaseći vatru i sprječavajući plamen.
Certifikovano po standardu EN 1568.
DimiLex® AFFF 3% se najviše koristi u vojnoj industriji, vatrogasnim brigadama, rafinerijama nafte i gasa.
DimiLex® AFFF 3% se koristi u svim opremama za pjenu i instalacijama za gašenje požara klase A i B, a posebno je pogodan kad je neophodno brzo gašenje požara.
Idealan je za bilo koju oblast u kojoj se skladište, rukuje ili troše zapaljiva goriva koja se ne mješaju sa vodom. Kompatibilan je sa suhim hemijskim prahom klase A, B, C i D i može se koristiti u kombinovanim sistemima prah / pjena. DimiLex® AFFF 3% je biorazgradiv i ima nizak nivo toksičnosti.
Način pakovanja: kante 25kg, bure 200kg i IBC kontejner 1000kg.

CIJENA PO DOGOVORU

64-1

Prah HIMIFOS ABC40%

HIMIFOS® ABC 40% je višenamjenski, suhi hemijski prah na bazi monoamonium fosfata, koji se tretira sa aditivima koji poboljšavaju protok tokom proizvodnje.
Prah za gašenje požara HIMIFOS® ABC 40% ima dugi rok trajanja u originalnom pakovanju i pogodan je za punjenje aparata za gašenje požara, sistema za gašenje požara i protivpožarnih vozila sa instalacijama za prah.
Ima visoku efikasnost u požarima koji uključuju obične zapaljive materijale kao što su drvo, papir, pamuk, guma, mnoge vrste plastike, kao i požari koji uključuju zapaljive tečnosti i električnu energiju do 35 kV.
Zbog svoje svestranosti, HIMIFOS® ABC 40% je najprikladniji za upotrebu u kombinovanim požarima klase A, B ili C. Može se proizvesti u žutoj, plavoj i ljubičastoj boji. Certifikovano po standardu EN 615.
Primjenljiv je u sljedećim industrijama – vatrogasne brigade, vojska, vazduhoplovna industrija, drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, hemijska industrija, industrija prerade gumenih i plastičnih proizvoda, automobilska industrija, pomorska industrija i željeznička industrija. Prema NFPA standardu 10, ne preporučuje se upotreba suhog praha za gašenje požara koji uključuju masti za kuhanje ili biljna ulja. HIMIFOS® ABC 40% je formulisan za čuvanje 5 godina.
Prah je stabilan na temperaturama do -60°C, sa gornjom granicom skladištenja do + 80°C.
HIMIFOS® ABC 40% se mora skladištiti na jasno određena mjesta zbog rastvorljivosti u vodi.

CIJENA PO DOGOVORU