Historija vatrogasne opreme

Historija vatrogasne opreme

Naš način življenja podrazumijeva boravak u zagrijanim (ili ohlađenim) prostorijama, konzumaciju zagrijane (ili ohlađene) hrane i pića. Teško nam je zamisliti način življenja naših najstarijih predaka koji su tek počinjali stjecati znanja i vještine potrebne za preživljavanje u prirodi. Vatru su u prirodi viđali najčešće kada bi udar groma izazvao požar, ali trebalo je iskustvo […]

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika? Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac. Akt o procjeni rizikа zаsnivа se nа utvrđivаnju mogućih vrstа opаsnosti i štetnosti nа rаdnom mjestu u rаdnoj okolini, […]

Sve što trebate znati o vatrogasnom crijevu

Sve što trebate znati o vatrogasnom crijevu

Vatrogasno crijevo je cijev visokog pritiska koja nosi vodu ili druge otporne materije prema vatri (kao što je pjena) da se ugasi. S polja se pričvršćuje ili na vatrogasni motor ili na hidrant. U zatvorenom prostoru može se trajno pričvrstiti na zidni vodovod ili vodovodni sistem zgrade. Uobičajeni radni pritisak vatrogasca može varirati između 8 […]

Projektovanje plinskih kotlovnica

Projektovanje plinskih kotlovnica

Plinska kotlovnica je posebna zgrada ili određena prostorija unutar zgrade druge namjene u kojoj se nalazi jedan ili više izvora toplote loženih plinom, ukupnog instaliranog toplotnog učinka većeg od 50 kW. Ako se koristi najmanje jedno plinsko gorivo relativne gustoće do uključujući 1,3 odnosno ako se koristi više vrsta goriva najveći dopušteni radni pritisak plina […]

Požar na automobilima

Već je svima jasno kako su električne instalacije jedna od najproblematičnijih komponenti koje mogu rezultirati zapaljenjem. Problem je tim veći ako automobil ima hrpu potrošača električne energije koji su, više manje,nespretno ugrađeni, a što je čest slučaj kod loše izvedenih tuning projekata. Problem nisu samo ugrađeni potrošači već i brojne druge komponente poput različitih senzora […]

Smjernice za siguran rad na skelama

Smjernice za rad na skelama

RAD NA SKELAMA SE PODRAZUMIJEVA UPOTREBU POMOĆNIH KONSTRUKCIJA KOJE SLUŽE ZA VRŠENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU NA VISINI VEĆOJ OD 150 CM IZNAD TLA. Preporučujemo da pročitate članak: Osnove sigurnosti – Osnove zaštite na radu U ovom članku govorimo o: Opasnost pri radu na skelama Gradnja i montaža skele Propisani uvjeti za radnike Tipovi skela Materijali […]

Smjernice za siguran rad u pilani

smjernice za rad u pilani

Sadržaj: Najčešće opasnosti, štetnosti i napori u radnom procesu pilane Mehaničke opasnosti Prašina drveta Buka Tjelesni napor Nepovoljni mikroklimatski uvjeti Temeljni propis iz zaštite na radu je Zakon o zaštiti na radu (Sl.list SRBiH broj 22/90) čija je svrha sistemsko unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih […]

Servis vatrogasnih aparata – Sve što trebate znati

Veliki broj vatrogasnih aparata u raznim objektima znači da iste mora neko i održavati, kako u slučaju nesreće ne bi došlo do nefunkcionalnosti samog aparata i samim time ogromne štete. Kako bi uopšte neka pravna osoba, obrtnik ili tijelo državne uprave moglo vršiti održavanje vatrogasnih aparata mora posjedovati odgovarajući prostor za rad te zaposlenu stručnu […]

Pravilna upotreba aparata za gašenje požara

Kada uđete u bilo koju zgradu ili instituciju, sigurno je da ste vidjeli negdje u ćošku protivpožarni aparat, ali znate li kako ga tačno upotrijebiti u slučaju požara? Da li ste do sada imali priliku da aktivirate aparat i pokažete hrabrost u vanrednoj situaciji? U nastavku vam donosimo nekoliko savjeta kako pravilno koristiti aparat za […]