Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika? Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac. Akt o procjeni rizikа zаsnivа se nа utvrđivаnju mogućih vrstа opаsnosti i štetnosti nа rаdnom mjestu u rаdnoj okolini, […]

Opekotine i stepeni opekotina

opekotine i stepeni opekotina

U ovom blogu saznajte šta su to opekotine i stepeni opekotina. Opekotine su jedna od najčešćih ozlijeda. Opekotine su karakterizirane teškim oštećenjima kože koja uzrokuju odumiranje pogođenih stanica kože.  Opekotina je ozlijeda ktiva nastala zbog topline, kemikalija ili električne struje. Od većine opekotina se može oporaviti od opeklina bez ozbiljnih zdravstvenih posljedica, ovisno o uzroku […]

Pravilnik o tehničkim propisima gromobrana

Pri projektiranju, građenju i održavanju gromobrana primjenjivat će se tehničke mjere sadržane u Tehničkim propisima o gromobranima. Dijelovi gromobranske instalacije Gromobran je električna instalacija izvedena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum. Ta instalacija je sastavljena od: hvataljki, odvoda, uzemljivača i dopunskog pribora (prema potrebi). Hvataljke su metalni štapovi, vodovi […]

Vatrozaštita – Ponuda, usluge i profesionalnost

O vatrozaštiti Vatrozaštita d.o.o. je osnovana u aprilu 2010 godine sa sjedištem u Živinicama, sa ciljem da svojim klijentima pomogne da shvate uzroke pojave požara i da opasnost od pojave požara svedu na najmanju moguću mjeru, odnosno da im se ukaže na važnost preventive u sistemu zaštite od požara nudeći kvalitetnu uslugu i odgovarajuću opremu […]

Upotrebne dozvole za mašine

S obzirom da smo svjedoci svakodnevnih povreda na radu koje nastaju zbog neispravnih mašina, (bilo zbog namjernih skidanja zaštitnih uređaja ili neispravnosti uslijed lošeg održavanja, odnosno dotrajalosti samih mašina), ispitivanje mašina i uređaja ima veliki značaj za sigurnost na radu. Obaveza ispitivanja mašina proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu iPravilnika koji regulišu ovu oblast. […]

Plan evakuacije

Osim Zakona o zaštiti na radu, obveza evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja propisana je i Zakonom o zaštiti i spašavanju. Ovim zakonom je utvrđeno da su pravne osobe dužne organizirati zaštitu i spašavanje od prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa. Zakon o planu evakuacije Zakon o zaštiti na radu propisuje plan […]

Rukovanje i skladištenje zapaljivih materija na radnom mjestu

Zapaljivi materijali su supstance koje se lako mogu zapaliti i izgorjeti brzo. Oni mogu biti uobičajeni materijali na većini radilišta u plinski, tečni i čvrsti oblici. Kako rukovati i skladištiti ove zapaljive materije saznajte u nastavku. Vrste zapaljivih materija Plinovi Prirodni gas, propan, butan, metan, acetilen, ugljenik monoksid, sumporovodik. Zapaljivi plinovi su obično plinovi sa […]

Zaštita od pada u građevinarstvu

Historijski gledano, padovi su vodeći uzrok smrtnih slučajeva u građevinarstvu, čineći oko trećinu svih smrtnih slučajeva u industriji. Na primjer, zavod za statistiku rada izvijestio je da je u 2013. godini zabilježen 291 smrtni pad na niži nivo u građevinarstvu, od ukupno 828 smrtnih slučajeva. Opasnosti koje zahtijevaju zaštitu od pada Građevinsko okruženje predstavlja mnoge […]

Statički elektricitet i inertne atmosfere

Statički elektricitet je električni naboj koji se obično stvara trenjem, što uzrokuje iskre ili pucketanje ili privlačenje prašine ili kose. To može prouzrokovati velike probleme kada se radi u područijima explozivne atmosfere koja je jako zapaljiva. Mjere zaštite od statičkog elektriciteta Dok su predmeti u kontaktu, površinski naboji električne energije pokušavaju uravnotežiti jedni druge. Kada […]

Rizici od povreda na radu

Rizici-od-povreda-na-radu

Danas je prisutno povećanje rizika od povreda na radu koje su često uzrokovane neadekvatnom zaštitom radnog mjesta. Prema statistici samo 10% povreda biva naplaćeno, jer se radnici boje otkaza od poslodavca. Koje su to sve opasnosti i prevencije koje treba napraviti kako bi radno okruženje bilo sigurno za rad saznajte u nastavku. Procjena rizika Opasnosti […]