Značaj vatrogasnog aparata za gašenje požara u školskom okruženju

Obično su škole same po sebi velike zgrade, s velikom cirkulacijom ljudi koji ulaze ili izlaze iz prostorija tokom dana. Kako je većina učenika zajedno sa profesorima i nastavnicima, te pomoćnim osobljem, ta koja koristi prostor škole za svoje nastavne i vannastavne aktivnosti, važno je da svi budu sigurni u svakom trenutku, a to uključuje i rizik od nastanka požara.

Posebno je važno školu i školske prostorije osigurati sa pravim vrstama, zatim dovoljnom količinom vatrogasnih aparata, te ih postaviti na najprikladnija mjesta. Također, jako bitna stvar koju treba uraditi jeste da osoblje škole bude obučeno o tome kako da ih koriste u slučaju da dođe do požara. Ova obuka je od jako bitna za svaku školsku ustanovu, jer u užurbanom prostoru kakav je škola gdje imamo veliku koncentraciju učenika i osoblja, svako pravovremeno reagovanje na neku vrstu opasnosti je od krucijalne važnosti kako bi se spriječilo nanošenje štete ljudima ili imovini.

Pročitajte više: Kako ugasiti požar? – INFOGRAFIKA

Vrste vatrogasnih aparata za gašenje požara u školama

Postoji mnogo različitih vrsta vatrogasnih aparata u zavisnosti o vrsti požara. U nastavku vam donosimo klasifikaciju vatrogasnih aparata koji bi trebali da se nalaze u svim školama i školskim prostorijama.

Pročitajte više o temi: Kako izabrati odgovarajući vatrogasni aparat

Vatrogasni aparat klase “A”

Općenito se smatraju najprikladnijim za korištenje u slučaju požara u i oko školske ustanove, jer su efikasni protiv požara izazvanih papirom, drvetom, tekstilom i plastikom. Oni bi mogli biti smješteni u učionicama i hodnicima prema veličini same zgrade i broju spratova, o čemu treba kontaktirati stručnjake iz oblasti zaštite od požara koji će izvršiti procjenu rizika i posavjetovati vas o broju i rasporedu, te najboljim lokacijama za postavljanje vatrogasnih aparata.

Vatrogasni aparat klase “B”

Efikasan je protiv zapaljivih tečnih požara, uključujući ulje, benzin, kerozin ili boju. Najprikladiniji su za korištenje u školskim kuhinjama i kantinama gdje usljed korištenja friteze, ili nekog drugog kuhinjskog aparata može doći do zapaljivanja. Opet broj vatrogasnih aparata i njihov položaj zavisiće o veličini kuhinje i broju uređaja koji bi se u konačnici mogli smatrati rizikom od nastajanja požara.

Vatrogasni aparat klase “C”

Vatrogasni aparat klase “C” zbog svoje važnosti i karakteristika koje sadrži, trebao bi se postaviti u naučnim laboratorijama škole (ukoliko postoji) jer se koristi za gašenje zapaljivih plinova kao što su na primjer propan i butan.

CO2 vatrogasni aparati za električnu opremu

Ova vrsta vatrogasnih aparata sa ugljen-dioksidom, trebala bi se nalaziti i u naučnim labaratorijama, a i u školskim kuhinjama. Također, jako važno CO2 vatrogasni aparati moraju se nalaziti u učionicama sa IT opremom gdje najprije može doći do požara usljed kratkog spoja na nekom od računara, ili ostale prateće opreme.

Kako zaštiti vatrogasne aparate od vandalizma

Vandalizam, tj. uništavanje vatrogasnih aparata u školama iznanađujuće je čest. Najčešće se to dešava u krugu zajedničkih prostorija koje svi koriste kao što su hodnici, predulazi itd. Za borbu protiv vandalizma trebali biste osigurati da su svi vatrogasni aparati u školi spremljeni u propisno obilježene ormariće koji se mogu zaključati.

Također biste mogli razmotriti mogućnosti nabavke i skladištenja rezervnih vatrogasnih aparata na nekom mjestu koje je lahko pristupačno u slučaju požara, ali i sigurno od toga da neće biti uništeni, kao i za zamjenu pokvarenih ili uništenih aparata.

Više o temi: Bitnost vatrogasnih aparata – [VAŽNO]

Servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata

Ono što je važno da se ne zaboravi jeste da sve vatrogasne aparate treba redovno servisirati i održavati. Odgovorna osoba zadužena za zaštitu od požara u školama mora minimalno jednom mjesečno vizuelno provjeriti sve vatrogasne aparate, sukladno svim propisanim koracima kako bi se otklonili svi vizelni nedostaci, dok jednom u 6 mjeseci ih treba odnijeti na servisiranje i održavanje kako bi se osiguralo da su u ispravnom stanju.

Više o temi: Bitnost vatrogasnih aparata – [VAŽNO]

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci