Kako ugasiti požar? – INFOGRAFIKA

U samom uvodu prije nego pređemo na praktične savjete kako ugasiti požar, da kažemo nekoliko riječi o tome koja su sredstva za gašenje požara, kakva svojstva posjeduju i na koji način djeluju.

Sredstva za gašenje požara su tvari kojima možemo prekinuti proces gorenja tipa rashlađivanjem, ugušivanjem, izoliranjem i sl.

Uopšteno, sredstva za gašenje požara djelimo u tri vrste:

 • glavna – voda,
 • specijalna – pjena, ugljen-dioksid (CO2), haloni, prah,
 • pomoćna – pokrivači, pijesak i ostalo.

Da bi se neko sredstvo za gašenje požara moglo nazvati “idealnim”, mora da strogo ispunjava sljedeće uslove:

 • da dobro hladi i tako smanjuje temperaturu tvari koja gori,
 • da stvara atmosferu koja sprečava pristup zraku oko gorive tvari,
 • da postoji nemogućnost da se spoji sa svim drugim tvarima,
 • da ne provodi električnu energiju,
 • da nije zapaljivo samo po sebi u svim aktivnostima,
 • da postoji nemogućnost raspadanja samog sredstva na zapaljive tvari,
 • da ga ima u dovoljnim količinama i da ima pristupačnu cijenu.

Nažalost, danas postoji mnogo različitih uređaja i sredstava za gašenje požara, međutim, nijedno od njih ne zadovoljava sve uslove “idealnog” sredstva za gašenje požara.

Podjela sredstava za gašenje požara na klase prema svojoj namjeni

Sredstva za gašenje požara možemo podjeliti na sljedeće klase:

Voda kao sredstvo za gašenje požara

Voda kao sredstvo za gašenje požara, koristi se za:

 • Neposredno gašenje,
 • Za hlađenje posuda sa zapaljivim tekućinama ako su ugrožene požarom,
 • Za zaštitu vatrogasaca i ostalih učesnika u gašenju od djelovanja toplote.

Voda se ne smije koristiti za gašenje požara na električnim instalacijama, pri niskim temperaturama zbog mogućnosti smrzavanja. Također, ne smije se koristiti pri gašenju određenih tvari koje u dodiru sa vodom stvaraju eksplozivne plinove. Voda kao sredstvo za gašenje požara, isto tako ne smije se koristiti pri gašenju tvari koje bubre napijene vodom pa kao takve mogu prouzrokovati urušavanje objekta koji se gasi.

Pjena kao sredstvo za gašenje požara

Pjena kao sredstvo za gašenje požara koristi se za gašenje lahko zapaljivih tekućina ugušivanjem i sprečavanjem izlaska plinova. Pjena se, također, koristi za gašenje požara otežavanjem dizanja pare zapaljivih tekućina.

Ugljen-dioksid (CO2) kao sredstvo za gašenje

Ugljen-dioksid (CO2 ) koristi se kao sredstvo za gašenje požara zato što CO2 je teže od zraka, ne gori, hladi mjesto požara, djeluje ugušujuće te zbog toga upotrebljava se u obliku plina i mješavine plina i suhog leda.

Pročitajte: SVE ŠTO TREBATE ZNATI O CO2 VATROGASNOM APARATU

Prah (Natrij-karbonat) kao sredstvo za gašenje požara

Natrij-karbonat je specijalno pripremljeno sredstvo za gašenje požara lahkih metala koji se zasniva na antikatalitičkom djelovanju, te tako smanjuju energiju aktiviranja.

Pomoćna sredstva za gašenje požara su pijesak, zemlja i tekstilni pokrivači pri čemu pijesak i zemlja moraju biti suhi. Pokrivači se koriste kod osoba zahvaćenih vatrom, te kod gašenja manjih početnih požara po principu ugušivanja.

Sredstva za gašenje požara

Poznajemo nekoliko vrsta sredstava za gašenje požara:

Sistemi za dojavu požara (alarmi)

Alarmi za dojavu požara dijele se na sljedeće kategorije:

 • Ručni,
 • Automatski,
 • Termički,
 • Dimni,
 • Plameni,
 • Uređaji za uzbunjivanje (alarmi).

Kako ugasiti požar? – INFOGRAFIKA

Kada se nađete u opasnosti i u potrebi za gašenjem požara, potrebno je da postupate na sljedeći način:

 • Djelujte oprezno, ali bez odgađanja. Ukoliko ima više osoba u prostoru koji je zahvaćen požarom, pokrenite momentalnu evakuaciju osoba.
 • Spašavanje osoba uvijek ima prednost pred gašenjem.
 • U porodičnim zgradama razmotrite sve mogućnosti evakuacije kroz prozore i preko krova.
 • Izbjegavajte dim.
 • Izbjegavajte da udišete bilo kakve proizvode nastale izgaranjem.
 • Već nakon kratkog izlaganja dimu, osoba gubi svijest, što dim često čini opasnijim od samog plamena. Većina ljudi strada usljed gušenja ili trovanja koji su izazvani usljed izgaranja. Znajte da zona zadimljenja može biti sto puta veća od zone djelovanja plamena. Stanovi i zgrade su tako građeni da sprečavaju širenje požara i produkata izgaranja iz jedne u drugu prostoriju u određenom vremenskom razdoblju.
 • Požar se izrazito jako brzo širi u čamcim i kamp-kućicama. Prilikom izbijanja požara odmah ih napustite ako ne možete ga staviti pod kontrolu upotrebljavajući vatrogasni aparat ili neko drugo sredstvo za gašenje požara.
 • Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje.
 • Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.
 • Ograničite širenje požara.
 • Ako ne možete ući u prostor zahvaćen požarom, nastojte ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite zapaljive materije te bilo koji dio namještaja koji može se zapaliti (tepih, zavjese, drveni stolić, itd). Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti.
 • Ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uslovima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!

GAŠENJE PREPUSTITE VATROGASCIMA!

Prilikom primjećivanja bilo kakvog požara nazovite profesionalnu vatrogasnu službu na 123 i obavijestite ih o tome, kako bi mogli da na brz i efikasan način djeluju i spriječe eventualnu veću katastrofu.
vatrogasna služba Grada Živinice
 • Držite se što bliže podu.
 • Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

Pročitajte još: Kako izabrati odgovarajući vatrogasni aparat?

Kako ugasiti požar?

Da bi požar stavili pod kontrolu jako je važno da ispoštujete sve korake. A oni su:

 • Pristupite gašenju požara iz smjera vjetra,
 • Gasite od naprijed prema nazad i odozdo prema gore,
 • Požare u kojima gori tekućina potrebno je da gasite odozgo prema dole,
 • Požar je potrebno gasiti sa više vatrogasnih aparata u isto vrijeme,
 • Nemojte dozvoliti da se ponovno požar razbukta,
 • Nakon korištenja vatrogasnih aparata, odmah ih trebate dati da se servisiraju.

Više o servisiranju vatrogasnih aparata pročitajte u tekstu pod nazivom: Servisiranje vatrogasnih aparata

servis vatrogasnih aparata

Ostali koraci koje trebate ispoštovati:

 • Gasite požar u sagnutom položaju,
 • Ukoliko je jako isijavanje požara – nađite zaklon,
 • Na otvorenom prostoru gasite niz vjetar,
 • Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekućina koju gasite, počnite gasiti požar sa udaljenosti od oko 5 metara,
 • Gasite samo ako sebe i svoju porodicu ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore,
 • Imajte na umu da ćete moći ugasiti samo male požare u početnoj fazi.
 • Ukoliko je požar u razbuktaloj fazi, te toplina i produkti izgaranja onemogućavaju pristup, sklonite se na sigurno.
Infografika

Može vam jako koristiti i da pročitate naš tekst pod nazivom: Ključne minute pri gašenju požara

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci