Kako pravilno spaliti otpad?

Kako pravilno spaliti otpad?

Svjedoci smo sve učestalijih požara tokom proljeća i jeseni kada se obavljaju radnje za pripremu obradivih površina za sjetvu u proljeće ili poslije žetve u jesen. Požara nisu pošteđene ni površine koje se nalaze pod zaštitom, a uzrok svemu tome jeste čovjek, odnosno građani/ke, koji ne znaju kako pravilno spaliti otpad ali i nadležni inspekcijski organi. Prema […]

Opasnosti od požara i mjere zaštite od požara

Opasnosti od požara i mjere zaštite od požara

Zbog postojanja raznih opasnosti od požara potrebno je stalno i sistematski poduzimati mjere da se mnogobrojni izvori opasnosti potpuno uklone ili smanje. Da bi se mogle poduzimati najučinkovitije mjere zaštite od požara, moramo znati kako može doći do požara, odnosno moramo analizom utvrditi moguće izvore zapaljenja. Uzroci nastanka požara Uzroci zbog kojih nastaju požari u […]

Baždarenje vatrogasnih aparata

Baždarenje vatrogasnih aparata

Korisnici aparata  dužni su osigurati održavanje i ispitivanje  ispravnosti i funkcionalnosti aparata, u skladu sa propisima o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja a regulisana su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu  i uputstvom proizvođača. Održavanje aparata obuhvata: redovan pregled, periodični pregled , kod korisnika usluga popularno nazvano „baždarenje“ kontrolno […]

Servis vatrogasnog aparata – periodični pregled i redovno održavanje

Vatrogasni aparati nisu uređaji koje koristite svakodnevno. Sigurno u kući, u kancelariji ili u automobilu posjedujete vatrogasni aparat za koji niste sigurni kada ste ga kupili, a još manje ste sigurni da li oni uopšte rade. Mnogi posjeduju vatrogasne aparate kako bi zadovoljili zakonske okvire zanemarujući njihovu opštu namjenu. Da bismo bili sigurni da naši […]

Pravilnik o sigurnosti pri radu sa električnom energijom

Pravilnikom se propisuju pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost izdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u vezi s provedbom tih pravila. Pravila za sigurnost i zdravlje na radu, primjenjuju se na električna postrojenja, […]

Pravilnik o tehničkim propisima gromobrana

Pri projektiranju, građenju i održavanju gromobrana primjenjivat će se tehničke mjere sadržane u Tehničkim propisima o gromobranima. Dijelovi gromobranske instalacije Gromobran je električna instalacija izvedena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum. Ta instalacija je sastavljena od: hvataljki, odvoda, uzemljivača i dopunskog pribora (prema potrebi). Hvataljke su metalni štapovi, vodovi […]

Upotreba ugljičnog dioksida u zavarivanju

Upotreba ugljičnog dioksida u zavarivanju

Evo nekoliko glavnih razloga zbog čega je potrebna upotreba ugljičnog dioksida u zavarivanju. Poboljšana penetracija Zaštita od ugljičnog dioksida osigurava bolju probojnost spojeva jer potiče visoki napon luka tijekom zavarivanja. Na taj način možete postići dobre rezultate za prodiranje bočne stijenke i korijena. Isplativost Prednost niske cijene poboljšava njegovu vrijednost među ostalim zaštitnim plinovima. Korištenje […]

Vrste plinova koji se koriste pri zavarivanju?

vrste plinova koji se koriste pri zavarivanju

MIG zavarivanje zaštitnim plinom i čvrstom elektrodom od žice daje čisti zavar bez troske. Bez potrebe za neprekidnim zaustavljanjem zavarivanja pri zamjeni elektrode, kao kod zavarivanja pomoću štapa. Povećana produktivnost i smanjeno čišćenje samo su dvije od mogućih prednosti ovog postupka. Zaštitni plin može igrati značajnu ulogu u poboljšanju ili ometanju performansi zavarivanja. Da biste […]

4 Kategorije požara

4 kategorije pozara

Kad se suočite s vatrom, dobro vam može znati kako gasiti. Imajući to u vidu, uvijek najbolje prosuđujte i budite oprezni, posebno jer kada je riječ o gašenju požara, prepoznavanje vrste požara može biti nevjerovatno važno.Evo kako ugasiti najčešće tipove požara i koje aparate za gašenje požara koristiti za svaki. Većina nas vjerojatno ne razmišlja […]

4 vrste zavarivanja

vrste zavarivanja

Nisu svi zavarivači napravljeni jednako. Zavarivanje je rastuća trgovina na zahtjev koja za vas može biti karijera. Ali zavarivanje je također vještina koju možete koristiti za svakodnevne stvari poput stvaranja vrtne umjetnosti ili dekora. Možete ga čak koristiti za poboljšanje vašeg trenutnog posla, posebno u poljoprivredi ili automobilskoj industriji. Zavarivanje ima neograničene mogućnosti, ovisno o […]