Servis vatrogasnog aparata – periodični pregled i redovno održavanje

Vatrogasni aparati nisu uređaji koje koristite svakodnevno. Sigurno u kući, u kancelariji ili u automobilu posjedujete vatrogasni aparat za koji niste sigurni kada ste ga kupili, a još manje ste sigurni da li oni uopšte rade. Mnogi posjeduju vatrogasne aparate kako bi zadovoljili zakonske okvire zanemarujući njihovu opštu namjenu.

Da bismo bili sigurni da naši vatrogasni aparati rade bez problema potrebno ih je redovno održavati. Održavanje vatrogasnih aparata vrši se redovnim pregledom, periodičnim servisom I kontrolnim ispitivanjem.

Redovno održavanje

Redovno održavanje je vrlo važno jer jedino ono garantuje da će aparat biti funkcionalan kada je to najpotrebnije. Vatrogasni aparat, bez obzira na to da li je u proteklom periodu upotrebljavan ili nije, potrebno je ispitati kontrolno i periodički, u skladu sa uputama proizvođača, što je, uostalom, i zakonska obaveza vlasnika.

Redovno održavanje  čine vlasnici aparata, a potrebno ih je vršiti barem jednom u tri mjeseca. Kod redovnog pregleda potrebno je obratiti pažnju o položaju, označenosti, uočljivosti i dostupnosti vatrogasnog aparata, stanju u kojem se aparat nalazi (kazaljka na manometru mora biti u zelenom polju), njegovoj kompletnosti, stanju plombe na vatrogasnom aparatu te je o tome potrebno voditi evidenciju. U evidenciju možete unijeti tip vatrogasnog aparata i njegov tvornički broj, serijski broj evidencijske naljepnice, inventarni broj, datum pregleda i datum servisa, naziv servisera, opaske uočene tokom pregleda i potpis osobe zadužene za nadzor zaštite od požara u Vašoj kompaniji koja potvrđuje ispravnost. Uočene nedostatke korisnik je obavezan odmah otkloniti sam ili uz pomoć stručne osobe.

Nakon svake upotrebe vatrogasni aparat treba pregledati i ponovo napuniti u ovlaštenom servisu.

Periodični pregled

Periodični pregled služi za utvrđivanje ispravnosti aparata te zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Potrebno ga je obaviti najmanje jednom godišnje a obavlja ga ovlašteni serviser vatrogasnih aparata.  Prvi periodični servis potrebno je izvršiti nakon isteka garancije.

Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvata:

 1. vanjski pregled opšteg stanja aparata,
 2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
 3. pregled upotrebljivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu,
 4. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
 5. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena),
 6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,
 7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova,
 8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu i ljepljenjem na spremnik aparata
 9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Nakon izvršenog periodičnog pregleda aparat se mora označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici potrebno je označiti mjesec i godinu izvršenog pregleda i šifra (oznaku) stručne osobe koja je izvršila pregled.

Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu je potrebno prenijeti godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja.

Uočene nedostatke stručna osoba je obavezna u potpunosti otkloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo istovrsnim rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za upotrebu od strane proizvodača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz upotrebe.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obuhvata sve radnje predviđene periodičnim pregledom, uz dodatak sljedećih radnji:

 1. kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje spremnika,
 2. rasklapanje zatvarača ili ventila i provjera mehanizma za aktiviranje,
 3. provjeru usponskih cijevi,
 4. iz aparata napunjenih prahom isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudvica,
 5. pregled unutrašnjosti spremnika,
 6. punjenje spremnika vodom uz dodatak inhibitora korozije i hidrauličko ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti spremnika prema uputi proizvodača. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanja ili trajne deformacije, spremnik obavezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju upotrebu,
 7. utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog preduzeća koje je izvršilo ispitivanje,
 8. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom, na dno spremnika staviti prsten na kojem treba, ne neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje,
 9. provjera pritiska otvaranja sigurnosnih ventila osim kod rasprskavajućih membrana

Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti svake dvije godine.

Postavljanje vatrogasnog aparata

Kod postavljanja vatrogasnih aparata važno je napomenuti njegovu dostupnost. . Vatrogasni aparat treba postaviti na dobro vidljivom i lako pristupačnom mjestu na nosač koji se isporučuje zajedno sa aparatom ili u odgovarajuće odobrene nosače za vatrogasna vozila.  Znači ne smije biti blokiran namještajem ili nečim sličnim. Uvijek mora biti moguć pristup aparatu te njegov položaj mora biti jasno naznačen naljepnicom koja se nalazi na zidu. Ako se montira na zid to ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara. Naljepnica mora biti u skladu sa normama

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci