Baždarenje vatrogasnih aparata

Baždarenje vatrogasnih aparata

Korisnici aparata  dužni su osigurati održavanje i ispitivanje  ispravnosti i funkcionalnosti aparata, u skladu sa propisima o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja a regulisana su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu  i uputstvom proizvođača.

Održavanje aparata obuhvata:

 1. redovan pregled,
 2. periodični pregled , kod korisnika usluga popularno nazvano „baždarenje“
 3. kontrolno ispitivanje

U prethodnim tekstovima smo pisali  o ovim pregledima, ali u ovom tekstu ćemo dodatno pojasniti.

Redovan pregled aparata vrši korisnik aparata a isti obuhvata sljedeće:

 1. uočljivost aparata i pristup aparatu;
 2. opće stanje aparata;
 3. kompletnost aparata i
 4. stanje plombe aparata, odnosno ventila.

Redovan pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno od uslova u kojima je smješten aparat, gdje su pravna lica dužna da isto unesu u Knjigu evidencije vatrogasnih aparata i mora biti potpisano od strane lica zaduženog za neposredne  poslove zaštite od požara.

Periodični pregled aparata (Baždarenje) radi se svakih 6 mjeseci

Održavanje i ispitivanje aparata u vezi sa njihovom ispravnosti i funkcionalnosti mogu obavljati pravna lica koja su registrovana i ovlaštena za obavljanje te djelatnosti.

O svakom izvršenom pregledu i ispitivanju aparata sačinjava se zapisnik koji sadrži:

 1. datum ispitivanja;
 2. identifikacijske podatke aparata;
 3. ime i potpis lica koje je izvršilo ispitivanje i
 4. nedvosmislenu konstataciju o ispravnosti aparata.

Zapisnik se dostavlja korisniku aparata.

Periodični pregled (baždarenje) aparata pod stalnim pritiskom obuhvata sljedeće:

 1. vanjski pregled općeg stanja aparata, s obzirom na koroziju i fizička oštećenja;
 2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata;
 3. pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu;
 4. provjera roka za vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropustljivosti rezervoara;
 5. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata);
 6. kontrolu ispravnosti manometara (ako je omogućena);
 7. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje;
 8. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i zaptivača;
 9. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepljivu naljepnicu, i lijepljenje  na rezervoar aparata i
 10. protresanje aparata u obrnutom položaju radi rastresanja praha.
Baždarenje vatrogasnih aparata

Periodični pregled aparata (baždarenje) aparata s bočicom obuhvata sljedeće:

 1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i fizička oštećenja;
 2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata;
 3. pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i uputstva za rukovanje na aparatu;
 4. provjeru roka za vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropustljivosti rezervoara;
 5. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje;
 6. pregled stanja spojne cijevi  i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i zaptivača;
 7. skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih zaptivača;
 8. provjeru usponske i uzbudne cijevi;
 9. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem;
 10. upisivanje izvagane mase i datum na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu .

Bočice starije od 20 godina odbacuju se ako proizvođač nije propisao duži vijek trajanja bočice.

Kontrolno ispitivanje obuvata radnje predviđene periodičnim pregledom uz dodatak sljedećih radnji, i to:

 1. kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje rezervoara;
 2. rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih zaptivača;
 3. provjera usponskih cijevi;
 4. iz aparata napunjenih prahom treba isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu rastresitosti i pojave grudica;
 5. pregled unutrašnjosti rezervoara;
 6. vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti rezervoara;
 7. sušenje ispitanog rezervoara izvana i iznutra;
 8. utiskivanje oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog preduzeća koje je izvršilo ispitivanje na dno s vanjske strane rezervoara;
 9. prije ponovnog punjenja rezervoara aparata prahom, na dno rezervoara staviti prsten izrađen od materijala koji je otporan na koroziju na kojem treba, na neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje;
 10. provjera pritiska otvaranja sigurnosnog ventila osim kod rasprskavajućih membrana;
 11. izmjena rasprskavajućih membrana na sigurnosnim ventilima.¸

Kontrolno ispitivanje aparata mora se obaviti najmanje svakih pet godina.

Kod aparata starijih od 15 godina, osim CO2, sve radnje vezane za kontrolno ispitivanje potrebno je izvršiti svake dvije godine.

Baždarenje vatrogasnih aparata

Napomena:

Prilikom upotrebe  vatrogasnih aparata treba voditi računa  da se djejstvuje sa bezbjedne udaljenosti, blago pognutog položaja  vodeći računa da vatrogasni aparati budu u uspravnom položaju kako bi se postigla maksimalna iskorištenost. (Iz grafikona u prikazu vidljivo je da sve usponske cijevi sa ventila uzimaju sredstvo za gašenje sa dna boca). Po pražnjenju vatrogasnog aparata pravilo je da se isti položi, jer je to znak da je iskorišten.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci