Sistemi za dojavu požara

Uređaj za dojavu požara

Sisteme za dojavu požara čine brojni uređaji koji radeći zajedno detektuju i upozoravaju ljude kroz vizualne i audio znakove kada su dim, vatra, karbon monoksid ili neki drugi hitni slučajevi prisutni.

Ovi alarmi mogu biti aktivirani automatski preko detektora dima, i detektora toplote, također mogu biti aktivirani ručno preko uređaja za aktivaciju alarma kao što su pozivne tačke ili stanice sa sistemom ‘povuci ručicu’.

Alarmi također mogu biti motorizirana zvona ili zidne sonde.

Mogu biti zvučnici koji oglašavaju alarm, zatim puštaju poruku za evakuisanje koja upozorava ljude unutar objekta.

Zvučni požarni alarmi mogu biti postavljeni na određenu frekvenciju i različite tonove uključijući slabi, jaki, najjači, zavinso od države i proizvođača uređaja.

Većina sistema za dojavu požara u Evropi zvuči kao sirena sa naizmjeničnim frekvencijama.

Kontrolna ploča sistema za dojavu požara

Kontrolna ploča sistema za dojavu požara ili jednostavno ploča za požarne alarme je kontrolna komponenta sistema za dojavu požara.

Ploča prima informacije iz uređaja koji je dizajniran da detektuje i prijavi požar, nadgleda njihov operativni integritet i pruža automatsku kontrolu opreme, prenosa informacija potrebnih da se pripremi objekat za vatru na osnovu unaprijed određenog redoslijeda.

Kontrolna ploča može također isporučiti električnu energiju za upravljanje bilo kojeg povezanog ueđaja za obaviještavanje, upravljanje, za predajnike ili releje.

Uređaji za pokretanje

Ove komponente djeluju kao ulazi u upravljačku jedinicu za požarne alarme i mogu se ili ručni ili automarski aktivirati.

Primjer za to su uređaji poput stanica sa sistemom povuci ručicu, detektora toplote i detektora dima.

Ručni uređaji za pokretanje; također poznati kao kutije za požarne alarme, sistemi sa povlačenjem ručice, razbij staklo i td. su postavljeni tako da se lahko nalaze (blizu izlaza) prepoznaju i lahko ih je koristiti.

Obično se aktiviraju pomoću fizičke interakcije poput povlačenja ručice ili razbijanja stakla.

Uređaji za automatsko pokretanje mogu biti u raznim oblicima namijenjenim da odgovore na bilo koji broj fizikalnih promijena koje se mogu primjetiti u vezi sa vatrom: konvektirana toplotna energija; detektor topline, detektor dima, energija zračenja; detektor plamena, plinovi; detektor gasa od požara i oslobađanje sredstava za gašenje požara; detektor protoka vode.

Uređaji za dojavu požara

uređaji za dojavu požara

To su aktivne komponente zaštite od požara u sistemu za dojavu požara. Uređaji za dojavu požara mogu upotrebljavati zvučne, vizuelne ili druge podražaje kako bi upozorili na požar ili drugo vanredno stanje koje zahtjeva akciju. Zvučni uređaji su u upotrebi duže od bilo koje druge metode obaviještavanja. U početku su svi uređaji bili elektromehanički rogovi ili električna zvona, koja će kasnije biti zamijenjena elektronskim zvučnicima.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci