Bitnost vatrogasnih aparata [VAŽNO]

vatrozaštita

Kolika je bitnost vatrogasnih aparata za jedno društvo?

Vatrogasni aparati su izuzetno važni jer su jedan od najzastupljenijih oblika zaštite od požara.

U mnogim slučajevima oni su prva linija odbrane protiv požara, često iskontrolišu ili ugase požar, sprečavajući nastajanje velike materijalne štete.

Ovi uređaji mogu biti ključna komponenta u održavanju sigurnosti u slučaju izbijanja požara.

Mnogi poduzetnici i vlasnici biznisa ponekad vide aparate za gašenje požara kao crvene boce koje jednostavno vise na zidu i koje predstavljaju trošak za upravljanje biznisom.

Ali ove crvene boce služe vrlo korisnoj svrsi!

Činjenica je da u većini preduzeća i nestambenih zgrada i objekata, aparati za gašenje požara predstavljaju bitnu razliku između manjeg požarnog problema i totalnog uništenja objekta.

Pročitajte više o: Zaštita od požara – Preventivne mjere

Vitalna uloga vatrogasnih aparata

Prema Nacionalnom udruženju za zaštitu od požara (NFPA), požari se mogu smanjiti upotrebom vatrogasnih aparata.

Za stambenu zgradu i medicinske centre prisustvo aparata za gašenje požara može pružiti nevjerojatne prednosti u situacijama izbijanja požara.

Sama prisutnost vatrogasnih aparata može imati značajan uticaj na smanjenje štete uzrokovane požarom.

U otprilike 80% svih slučajeva izbijanja požara, jednostavan prenosivi vatrogasni aparat je sve što je potrebno da se ugasi požar. Studije su takođe pokazale da 60% požara ostaje neprijavljeno.

To znači da se veliki procenat požara može ugasiti i staviti pod kontrolu ukoliko se posjeduju vještine upravljanja vatrogasnim aparatom i ukoliko se pravovremeno reaguje.

Dok su vatrogasni aparati potrebni za gašenje malih požara, oni također imaju bitnu ulogu za okoliš jer zbog njihove kontrole požara, vatrogasni aparati ograničavaju količinu zagađenja uzrokovanu dimom i opekotinama.

Istraživanje sprovedeno 2002. godine od strane EUROFEU-a (Evropski komitet proizvođača opreme za zaštitu od požara i vozila za gašenje požara) u šest evropskih zemalja pokazalo je da je u preko 2.600 incidenata zabilježeno da je u 81.5% slučajeva prenosivi aparat za gašenje požara uspiješno ugasio požar, a u 74,6% slučajeva vatrogasci nisu imali potrebe da intervenišu.

Slična studija iz 2002. godine naglašava efikasnost aparata za gašenje požara u ranoj fazi. FETA (Udruženje za gašenje požara) i IFEDA (Nezavisno udruženje vatrogasaca i distributera) u Velikoj Britaniji pregledali su više od 2100 požara i utvrdili da je u 80% slučajeva prenosivi vatrogasni aparat uspiješno ugasio požar i da se pomoću vatrogasnih aparata ugasi oko 80% požara.

Pročitajte više o: 4 koraka do sigurne zaštite od požara i zašto je bitno imati uredan servis vatrogasnih aparata

Vatrogasni aparati u školskom okruženju

bitnost vatrogasnih aparata

Postavlja se pitanje koliko je obrazovnih ustanova posvetilo pažnje ovoj vrsti obuke?

Poznavanje pravilnog načina rukovanja aparatima za gašenje požara je neophodno ako želite da ostanete sigurni u svakoj situaciji izbijanja požara pa shodno tome, ovom problemu bi trebalo posvetiti više pažnje u svim obrazovnim ustanovama.

Na kraju krajeva, da li da se izlažu opasnosti životi djece i tinejdžera?

Zbog dinamike rada osoblja u obrazovnim institucijama, organizovanje vatrogasnih treninga u školama predstavlja sve veću potrebu kako bi svako znao šta treba uraditi i kako postupiti u slučaju izbijanja požara kako bi se mogla izbjeći panika i nepredvidive situacije.

„Vatrozaštita“ Vam omogućava organizovanje edukativnih radionica o rukovanju vatrogasnim aparatima i preduzimanju potrebnih mjera i aktivnosti prilikom izbijanja požara.

Vaša Vatrozaštita d.o.o Živinice

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci