Hidrantska mreža i hidrantski ormari

Hidrantska mreža

Hidrantska mreža

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od izvora dodvodi do štićenih prostora i građevina.

Za zaštitu objekata projektuju se i izvode unutrašnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti.

Unutrašnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekirivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode. U građevini koja se štiti unutrašnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvdeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i upotrebu.

Unutrašnja hidrantska mreža izvodi se kao mokra i suha.

Suhu hidrantsku mrežu danas najčešće susrećemo u javnim otvorenim, poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna.

Suha hidrantska mreža izvodi se isto kao i mokra hidrantska mreža s klasičnim hidrantskim ormarićima. Jedina razlika između suhe hidrantske mreže i mokre hidrantske mreže je uslov da se svi cjevovodi suhe hidrantske mreže moraju moći potpuno isprazniti (drenirati) poslije upotrebe ili poslije probe pod pritiskom.

Hidrantska mreža

Sprinkleri

Sprinkler je uređaj za gašenje požara koji koristi vodu, svojim aktiviranjem istovremeno uz gašenje vrši i automatsku dojavu požara. Ključni element sprinkler sistema čine sprinkler mlaznice koje reaguju na porast temperature u prostoru koji se štiti.

Sprinkler uređaji najčešče su ugrađivane protupožarne instalacije u svijetu i koriste se za zaštitu različitih objekata od:

 • Malih požarnih opterećenja: hoteli, biblioteke, bolnice, muzeji, dječije ustanove, škole itd.
 • Srednjih požarnih opterećenja: Garaže, restorani, robne kuće, pogoni, štamparije, prehrambena industrija, metalna industrija, prerada kože, drva, papira, plastike, pogoni tekstilne industrije itd.
 • Velikih požarnih opterećenja: sve vrste skladišta, hemijska industrija, tvornice boja i lakova, skladišta tekstilne industrije, hangari itd.
Hidrantska mreža

Predonosti sprinkler uređaja je u jednostavnom održavanju, visokoj efikasnosti gašenja i nepostojanju lažnih alarma. U slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u dijelu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su minimalne štete od djelovanja vode u štićenom prostoru.

Princip rada sprinklera

Temperatura aktiviranja sprikler mlaznice viša je za 30°C od najviše očekivane radne temperature okoline. Prilikom pojave požara i rastom temperature dolazi do aktiviranja sprinklera čime je omogućen izlaz vode iz cjevovoda pod pritiskom od najviše 10 bara koji je spojen na izvor vode.

Dojava požara kod sprinkler sistema zasniva se na padu pritiska u cjevovodu do kojeg dolazi usljed otvaranje sprinkler mlaznice. Ovisno o minimalnoj temperaturi u prostoru koji se štiti i vrsti prostora u kojem je instaliran sprinkler sistem, razlikujemo dvije vrste sprinkler sistema:

 • Mokri sprinkler sistem koriste se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode
 • Suhi sprinkler sistem, u čijem se cjevovodu nalazi komprimirani zrak, koristi se u prostorijama sa niskim i vrlo visokim temperaturama.

Činjenice o sprinkler sistemima

 • gotovo da eliminišu mogućnost od smrtnih ishoda prilikom požara u objektima
 • smanjuju ozljede i gubitak imovine uzrokovan požarom za više od 80%
 • prilikom aktivacije sistema uveliko se smanjuje korištenje vode ali i šteta nastala u procesu gašenja požara u usporedbi sa gašenjem požara od strane vatrogasne službe
 • ne reaguju na dim i kuhinjske pare te se aktiviraju samo u slučaju požara
Hidrantska mreža

Hidrantski ormari

Hidrantski ormari služe za smještanje opreme za gašenje požara čvrstih materijala koji gore plamenom ili žarom.

Hidrantski ormari se postavljaju u stambenim i javnim zgradama, industrijskim objektima i slično. Materijal hidrantskih ormara je Elo-Zn ili inox debljine 0,8 do 1,5mm, a da bi se postigla maksimalna zaštita od korozije svaki pojedinačni element se dodatno elektrostatički farba i termički obrađuje. Lakirana površina osim što je otporna na koroziju ima dodatnu estetsku vrijednost kako bi se mogla uklopiti u interijer stambenih objekata.

Vrste hidrantskih ormara:

 • Zidni
 • Kombinovani zidni hidrant sa mjestom za PP aparat
 • Nadzemni
 • Podzemni
 • Kao i metalni sanduk za pijesak sa opremom

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci