Zaštita u stolarskim radionicama

Zaštita u stolarskim radionicama

Drvna industrija ima dinamičan radni okoliš tako da su na radnim mjestima prisutne različite opasnosti. Zaštita u stolarskim radionicama obuhvata i mehaničke opasnosti kao posljedice rada s komadima drveta i s radnom opremom koja se koristi u drvnoj industriji. Pored mehaničkih opasnosti, na većini radnih mjesta u drvnoj industriji je prisutna opasnost od prašine drveta, […]