Zaštita na radu u trgovinama

Zaštita na radu u trgovinama

Iskliznuća, spoticanja i padovi, dizanje i nošenje teških tereta i stajanje dugo vremena samo su neki od načina sa kojim radnici u trgovini mogu biti ozlijeđeni na poslu. Kakvi su rizici? Svako poduzeće je odgovorno osigurati, koliko je to opravdano, zdravlje i sigurnost radnika i da drugi ne budu izloženi riziku zbog posla (npr. kupci, […]