OSNOVE SIGURNOSTI – Zaštita na radu

Osnove sigurnosti - Osnove zaštite na radu

ZAŠTITA NA RADU je skup pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom, te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. PREVENCIJA – […]

Žaštita od požara – Preventivne mjere

Rudarske nesreće, građevinske nesreće zbog rada bez zaštitne opreme, neadekvatni uslovi rada… svemu ovome svjedočimo u postdejtonskoj BiH, a sudeći prema aktivnostima odgovornih aktera rješenje ovakvih stvari se ne nazire, prenosi RTV Slon.