Siguran rad u uslovima visokih temperatura

Zaštita na radu na visokim temberaturama

Radnici koji rade izloženi ljetnim vrućinama izloženi su velikom riziku od sunčanog udara, sunčanice i opeklina od izlaganja suncu. Toplotni udar može biti i smrtonosan te je potrebno raditi u skladu sa mjerama zaštite za rad u takvim uslovima. Svaki rad na otvorenom treba se analizirati i obuhvatiti procjenom rizika kako bi se identifikovale sve moguće štetnosti.