Smjernice za siguran rad u pilani

smjernice za rad u pilani

Sadržaj: Najčešće opasnosti, štetnosti i napori u radnom procesu pilane Mehaničke opasnosti Prašina drveta Buka Tjelesni napor Nepovoljni mikroklimatski uvjeti Temeljni propis iz zaštite na radu je Zakon o zaštiti na radu (Sl.list SRBiH broj 22/90) čija je svrha sistemsko unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih […]