Smjernice za siguran rad na skelama

Smjernice za rad na skelama

RAD NA SKELAMA SE PODRAZUMIJEVA UPOTREBU POMOĆNIH KONSTRUKCIJA KOJE SLUŽE ZA VRŠENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU NA VISINI VEĆOJ OD 150 CM IZNAD TLA. Preporučujemo da pročitate članak: Osnove sigurnosti – Osnove zaštite na radu U ovom članku govorimo o: Opasnost pri radu na skelama Gradnja i montaža skele Propisani uvjeti za radnike Tipovi skela Materijali […]