10 univerzalnih savjeta za zaštitu na radu

Ovi univerzalni savjeti o zaštiti na radu su primjenivi neovisno o poslu kojim se bavite jer trebate mnogo pažnje da vodite o zaštiti na radu i tome da moguće rizike svedete na minimum. Ostati zdrav i siguran na svom radnom mjestu je iznimno i jako bitno. Za početak predlažemo da pročitate blog: Osnove sigurnosti i zaštite […]

5 najčešćih pitanja – mjesto postavljanja vatrogasnih aparata

5 Najčešćih pitanja o mjestu postavljanja vatrogasnih aparata

1. Gdje se vatrogasni aparati trebaju nalaziti? Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata je veoma bitno. U slučaju požara, zaposlenici moraju imati olakšan pristup vatrogasnim aparatima. Također, jedno od optimalnih rješenja za gašenje požara jeste da Vaš objekat posjeduje različite vrste vatrogasnih aparata kako biste mogli biti spremni da ugasite svaku vrstu požara. Prenosivi vatrogasni aparati se […]