5 najčešćih pitanja – mjesto postavljanja vatrogasnih aparata

5 Najčešćih pitanja o mjestu postavljanja vatrogasnih aparata

1. Gdje se vatrogasni aparati trebaju nalaziti?

Mjesto postavljanja vatrogasnih aparata je veoma bitno. U slučaju požara, zaposlenici moraju imati olakšan pristup vatrogasnim aparatima. Također, jedno od optimalnih rješenja za gašenje požara jeste da Vaš objekat posjeduje različite vrste vatrogasnih aparata kako biste mogli biti spremni da ugasite svaku vrstu požara.

Prenosivi vatrogasni aparati se dijele u sljedeće klase: A, B, C, D i K klasu. U nastavku Vam donosimo spisak preporučenih lokacija za ove klase aparata.

  • Klasa A: Lokacije koje sadrže obične zapaljive materijale, uključujući kancelarije, učionice, sale za sastanke i sl.
  • Klasa B: Radionice, skladišta, garaže, skladišta ili servisne i proizvodne zone koje sadrže zapaljive tekućine ili gasove.
  • Klasa C: Koristi se na svim mjestima gdje se koristi električna oprema pod naponom.
  • Klasa D: Površine i prostorije u kojima se nalazi metalni prah, strugotine ili pahuljice najmanje svake 1-2 sedmice.
  • Klasa K: Kuhinje, trpezarije ili druga mjesta gdje mogu postojati zapaljiva ulja za kuhanje ili masti.

Pročitajte više o temi: Servis vatrogasnih aparata

2. Kolika mora biti udaljenost između vatrogasnih aparata?

Mnogi smatraju da aparati za gašenje požara moraju biti udaljeni jedan od drugog; međutim, kao i kod lokacije, zahtjevi za udaljenost od aparata za gašenje požara zapravo se temelje na veličini područja, vrsti aparata za gašenje požara i lokacijama potencijalnih opasnosti.

Ispod navedene informacije daju vam predstavu o tome koliko bi vaši aparati za gašenje požara trebali biti blizu vašim zaposlenima u zavisnosti od vrste opasnosti. Maksimalna udaljenost do vatrogasnog aparata se odnosi na najudaljeniju putanju zaposlenika koju on treba da pređe prije nego što dođe do vatrogasnog aparata.

KLASA A VATROGASNIH APARATA

Opasnosti: Čvrsti zapaljivi materijali (tkanina, drvo, papir, guma, plastika, itd.).

Razmak: Jedan aparat za gašenje na svakih 10 metara.

Maksimalna udaljenost između radnog prostora i vatrogasnog aparata: 22.86 metara.

KLASA B VATROGASNIH APARATA

Opasnosti: U klasu B se svrstavaju požari zapaljivih tečnosti, koje se ne miješaju sa vodom, npr. derivati nafte, rastvarači, boje, lakovi, masti, itd. Za gašenje se koristi prah, ugljik dioksid ili pjena.

Maksimalna udaljenost između radnog prostora i vatrogasnog aparata:: 15.24 metara.

KLASA C VATROGASNIH APARATA

Opasnosti: U klasu C spadaju požari gorivih gasova, npr. metan, propan, butan, acetilen, itd. Za gašenje se najčešće koristi prah.

Maksimalna udaljenost između radnog prostora i vatrogasnog aparata:: Na temelju opasnosti klase A ili B.

KLASA D VATROGASNIH APARATA

Opasnosti: Zapaljivi metali.

Razmak: 22.86 metara.

KLASA F VATROGASNIH APARATA

Opasnosti: U klasu F spadaju požari biljnih i životinjskih ulja i masnoća.

Maksimalna udaljenost putovanja: 9.1 metara.

Pročitajte više o temi: Obuke zaštite od požara

3. Da li mi je potrebna mapa koja pokazuje lokacije vatrogasnih aparata?

U praksi postoji vjerovatnoća da će se od Vašeg preduzeća zahtijevati da imate mape za evakuaciju iz Vašeg objekta koju može zahtijevati Vaš nosioc osiguranja, agencija za regulaciju industrije ili neke druge institucije.

Pošto vatrogasni aparati mogu biti potrebni kako bi se zaposleni i ostala lica evakuisala iz objekta koji je zahvaćen požarom, trebalo bi da imate njihove lokacije na Vašoj mapi/planu objekta.

U svakom slučaju, savjetujemo Vam da se konsultujete sa lokalnim institucijama kako biste bili sigurni da li je mapa vatrogasnih aparata obavezujuća stvar za preduzeća Vašeg područja.

Pročitajte više o temi: Obuke zaštite od požara

4. Kako bi vatrogasni aparati trebali biti postavljeni na zid?

Vatrogasne aparate treba montirati na zid tako da budu sigurni, vidljivi i lahko dostupni. Također je važno da se montiraju na takav način da se ne mogu lahko premjestiti ili oštetiti.

Aparati za gašenje požara su obično postavljeni tako da je ručka za nošenje postavljena između 1-1.5m od poda, ali bi veća oprema mogla biti postavljena niže.

5. Da li je potrebno imati znak iznad vatrogasnog aparata?

Aparati za gašenje požara moraju biti lahko prepoznatljivi i uočljivi. Ponekad, međutim, možda nisu tako lahko uočljivi iz daljine.

Vatrogasni aparati mogu biti blokirani iz vidokruga zbog prepreka kao što su police ili otvorena vrata, ili osoba može gledati u aparat pod pogrešnim uglom.

Zato je najbolje da se postavi znak ili druga sredstva za identifikaciju iznad prenosivog aparata za gašenje požara.

Koliko visoko?

Odgovor zavisi od uslova Vašeg objekta.

U nekim slučajevima znak će možda biti postavljen prilično visoko, kao što je blizu stropa nasuprot direktno iznad postavljenog aparata.

Ovo je bilo sve o temi mjesto postavljanja vatrogasnih aparata.

Pročitajte više o temi: Pregledi i tehnička ispitivanja

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci