Rukovanje i skladištenje zapaljivih materija na radnom mjestu

Zapaljivi materijali su supstance koje se lako mogu zapaliti i izgorjeti brzo. Oni mogu biti uobičajeni materijali na većini radilišta u plinski, tečni i čvrsti oblici. Kako rukovati i skladištiti ove zapaljive materije saznajte u nastavku. Vrste zapaljivih materija Plinovi Prirodni gas, propan, butan, metan, acetilen, ugljenik monoksid, sumporovodik. Zapaljivi plinovi su obično plinovi sa […]