Odabir vatrogasnih aparata u teretnim vozilima

Statistika nam govori da su čak 17% nesreća u transportu prouzrokovani požarima. Do požara može doći iz raznih faktora, a najčešći su: oštećena ili izložena zapaljiva roba, kvar na vozilu i ljudski faktor. Zato je vrlo važno za kompanije koje se bave ovim poslom, da vozila, kao i robu i vozača što bolje opreme i […]