fbpx

Hidrantski Nastavak B2C

Hidrantski nastavak B/2C služi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. Na izlazima se nalaze dvije spojnice Ø52mm za spajanje vatrogasnih crijeva sa hidrantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi priključni dio Ø75mm (DN 80) koji je kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80.

CIJENA PO DOGOVORU

Kategorija: