Zaštita na radu u trgovinama

Zaštita na radu u trgovinama

Iskliznuća, spoticanja i padovi, dizanje i nošenje teških tereta i stajanje dugo vremena samo su neki od načina sa kojim radnici u trgovini mogu biti ozlijeđeni na poslu. Kakvi su rizici? Svako poduzeće je odgovorno osigurati, koliko je to opravdano, zdravlje i sigurnost radnika i da drugi ne budu izloženi riziku zbog posla (npr. kupci, […]

Zaštita na radu pri ručnom podizanju, rukovanju i prenošenju tereta

Ručno podizanje, rukovanje i prenošenje tereta uzrokuje više od trećine svih povreda na radu. Prisutnost ručnog ili fizičkog podizanja, rukovanja i prenošenja tereta na radnom mjestu je uzročno-posljedično vezana za mišićno-koštane poremećaje kao što su npr. bol i povrede ruku, nogu i zglobova, što je u području zaštite na radu jedan od važnijih segmenata na […]