Požar na električnim instalacijama [Kako postupiti?]

Požar na električnim instalacijama - kako postupiti

Uzrok velikog broja požara u stambenim, poslovnim i javnim objektima su kvarovi na električnim instalacijama. Oštećene, stare, neodržavane i elektro instalcije koje su formirane od “nestručnih” majstora i lica predstavlja veliku opasnost koja u svakom momentu može izazvati požar. Danas postoje savremene metode koje će spriječiti nastanak požara uslijed neadekvatne elektro instalacije. Na prostoru Bosne […]

Zaštita na radu pri radu na računaru

Zaštita na radu pri radu na računaru

Zaštita na radu pri radu na računaru je posebno područje zaštite na radu. Za svako radno mjesto s računarom potrebno je provesti optimizaciju radnog mjesta kako bi se smanjile opasnosti od razvoja profesionalnih bolesti, kao što su oštećenja vida, problemi sa leđima, oštećenje živaca usljed svakodnevnih ponavljanja istih zadataka. Pročitajte više o: Osnove sigurnosti i zaštite […]