Zaštita na radu pri ručnom podizanju, rukovanju i prenošenju tereta

Ručno podizanje, rukovanje i prenošenje tereta uzrokuje više od trećine svih povreda na radu. Prisutnost ručnog ili fizičkog podizanja, rukovanja i prenošenja tereta na radnom mjestu je uzročno-posljedično vezana za mišićno-koštane poremećaje kao što su npr. bol i povrede ruku, nogu i zglobova, što je u području zaštite na radu jedan od važnijih segmenata na […]

Bitnost vatrogasnih aparata [VAŽNO]

vatrozaštita

Kolika je bitnost vatrogasnih aparata za jedno društvo? Vatrogasni aparati su izuzetno važni jer su jedan od najzastupljenijih oblika zaštite od požara. U mnogim slučajevima oni su prva linija odbrane protiv požara, često iskontrolišu ili ugase požar, sprečavajući nastajanje velike materijalne štete. Ovi uređaji mogu biti ključna komponenta u održavanju sigurnosti u slučaju izbijanja požara. […]