Pravilnik o sigurnosti pri radu sa električnom energijom

Pravilnikom se propisuju pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost izdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u vezi s provedbom tih pravila. Pravila za sigurnost i zdravlje na radu, primjenjuju se na električna postrojenja, […]

Zaštita od požara – Edukacija za sve firme i radnike

Zaštita od požara - edukacija zasve firme i sve radnike

Edukacija se po zakonu obavlja svake 2. godine za sve firme i sve radnike I ove godine naš tim je uspješno obavio edukaciju na temu “Zaštita od požara”. Tu su zaposlenici firmi imali mogućnost od našeg stručnog tima naučiti mnoge stvari, ali i podsjetiti se na već naučeno. Pored teoretskog dijela, svi zaposlenici su praktično […]

Zaštita od požara – Edukacija građana Grada Živinice

Obuka zaštita od požara

Vatrozaštita d.o.o. u saradnji sa Gradom Živinice i gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem kao i sa Civilnom zaštitom organizuje u narednom periodu edukacije zaštite od požara a prva od njih je održana 22.8.2019. godine u sali gradskog vijeća Grada Živinice. Edukaciji su prisustvovali građani koji su željeli naučiti nove stvari te na ta način obogatiti svoje znanje […]