Zaštita od požara – Edukacija za sve firme i radnike

Zaštita od požara - edukacija zasve firme i sve radnike

Edukacija se po zakonu obavlja svake 2. godine za sve firme i sve radnike

I ove godine naš tim je uspješno obavio edukaciju na temu “Zaštita od požara”. Tu su zaposlenici firmi imali mogućnost od našeg stručnog tima naučiti mnoge stvari, ali i podsjetiti se na već naučeno.

Pored teoretskog dijela, svi zaposlenici su praktično rukovali sa vatrogasnim aparatom sa kojim su gasili improvizovanu vatru.

Vatrogasni ili protivpožarni aparat se mora znati pravilno koristiti kako bi se u što kraćem roku požar ugasio i na taj način spriječile veće štete.

Servis vatrogasnih aparata

Bitno je navesti da se svi aparati moraju pravovremeno servisirati i provjeravati kako ne bi došlo do problema u slučaju požara kada nam budu prijeko potrebni.

Servis vatrogasnih aparata se obavlja periodično svakih 6 mjeseci, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, ali i nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova. Te da seobavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima.

Više o temi na linku ispod:

Zašto je bitno imati uredan servis vatrogasnih aparata?

Šta obuhvata zaštita od požara?

sta obuhvata zaštita od  požara

Zaštita od požara obuhvata skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara. Odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sistema za detekciju i dojavu požara te sistema za gašenje požara. Takođe, bitno je definisati sve potrebne radnje koje treba poduzeti u slučaju nastanka požara.

Ukoliko želite znati kako poduzeti preventivne mjere otvorite link ispod:

Zaštita od požara – Preventivne mjere

Zakonska osnova

Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita stanovništva i imovine ugroženih požarom.

Program obrazovanja zaposlenika iz oblasti zaštite od požara izrađuje se na osnovu Zakona o zaštiti od požara Federacije BiH, Zakona o zaštiti od požara kantona i Pravilnika o zaštiti od požara društva/firme (Interni opšti akt) tehnološkom procesu koji se odvija u radnoj sredini kao i vrstama i specifičnosti zanimanja zaposlenika koja se primjenjuju u Društvu/Firmi.

Sistem zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara i mnoge druge odgovornosti koje svako poduzeće i zgrada moraju zadovoljiti kako bi smanjili rizik nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas ili nam pišite u komentar ispod.

Hvala Vam puno na odvojenom vremenu!

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci