Rasvjeta u okviru zaštite na radu u industriji

rasvjeta u okviru zaštite na radu u industriji

Kako bi uposlenici postigli što veću razinu efikasnosti prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, potrebno je posvetiti pažnju na adekvatnu razinu osvjetljenja na radnom mjestu. Za uspješno odvijanje gotovo svih fizioloških i psiholoških funkcija čovjeka potrebno je osigurati objektivne fizikalne prilike u kojima čovjek može uz najmanje napora i uz maksimalnu udobnost obavljati svoje poslovne zadatke i postići uspješne rezultate u svom radu.

Adekvatnom rasvjetom na radnom mjestu zaposleni, osim što postižu višu razinu efikasnosti, postižu i bolje radne rezultate od onih koji rade u slabo osvjetljenim radnim prostorijama. Kako čovjek najveći dio informacija dobiva vidom (čak 80%) da bi došao preko svojih organa vida do te mase podataka, potrebno je povoljno osvjetljenje radnih prostorija i radnog mjesta.

 Rasvjeta dakle, predstavlja medij koji omogućuje vizuelnu percepciju uz pomoć koje se razlikuju detalji, boje i oblici, te održavaju okolne strukture i doživljava prostor. Rasvjeta može dolaziti od sunca, sijalica u prostoriji ili nekog drugog izvora.

Uticaj rasvjete

Rasvjeta je važan faktor za održavanje života i funkcioniranje većine bioloških ritmova u tijelu. Ima nekoliko oblika rasvjete koja posebno utiče na ljudsko zdravlje, a to su:

  • Jačina,
  • Izloženost i
  • Boja rasvjete.

Interakcija razine svjetlosti u rasvjeti sa ljudskim tijelom odvija se na atomsko-molekularnoj razini preko očiju i kože.

Vještačka rasvjeta uključuje međusobno djelovanje svjetlosne energije, prostora i vizuelnog zadatka koji omogućuje osobi da obavlja vizuelni zadatak u zadanoj okolini. Svjetlost koja pada na bilo koji radni zadatak u radni zadatak u radni prostor dolazi iz dva izvora: samog izvora svjetlosti i površina u sobi. Količina direktnog svjetla iz rasvjetnog tijela koje doseže do radnog zadatka zavisi o održavanju i temperaturi. Vještačka rasvjeta na radnim mjestima i kod kuće često puta sadrži valne komponente koji predstavljaju potencijalnu opasnost za oči i kožu čovjeka. Svaka valna dužina svjetlosti u određenim uslovima i trajanju izloženosti može postati potencijalna opasnost po zdravlje.

UV svjetlost oštećuje rožnjaču oka i može izazvati snježno sljepilo kao i zamućenje leće oka. UV svjetlost također oštećuje izloženu kožu na kojoj se može pojaviti neko crvenilo na koži. Najopasnije zrake UV zračenja zaustavlja ozonski omotač naše atmosfere. Međutim, to nije slučaj s vještačkom rasvjetlom i svjetlomkoje u većini slučajeva sadrži opasne UV komponente i plavog svjetla.

Rasvjeta u industriji

Visoke industrijske prostore, na visini od 7 do 12m idealno je osvjetliti pomoću svjetiljki sa širokim snopom rasipanja svjetla – najbolje sa metal-halogenim sijalicama, a samo izuzetno sa visokotlačnim natrijevim sijalicama. Prostore visine od 15 do 25m rješavamo pomoću industrijskih lustera sa užim ili naglešeno uskim snopom svjetla.

U situaciji kada je u industrijskoj hali kranska staza, kakva horizontalna struktura ispod plafona, gotovo je nemoguće osvjetljavati je pomoću industrijskih lustera. Tada se koristimo fleksibilnim fluorescentnim svjetlima s uskosnopnim reflektorom.

Prostore visoke između 3,5 do 7m treba osvijetliti pomoću fluorescentnih armatura obješenih na čelično uže, obješenu cijev ili lanac. Koristimo fluorescentne lampe s kvalitetnim reflektorima.

Prostore visoke do 3,5m svjetljavamo pomoću fluorescentnih armatura montiranih direktno na plafon. Koristimo lampe sa odgovarajućim reflektorima (sijalicama).

Rasvjeta visokoregalnog skladišta

Za rasvjetu visokoregalnog skladišta koristimo linijske lampe sa fluo-cijevima sa uskosnopnim reflektorima. Na taj način postižemo traženu horizontalnu rasvjetljenost, ali i dobru vertikalnu komponentu rasvjetljenosti na policama. Mogu se koristiti i industrijski lusteri sa uskosnopnom optikom – ali linijska rasvjeta daje bolju ravnomjernost.

Regulacija rasvjete ima smisla za prostore u kojima koristimo fluorescentne armature. Preporučuje se rasvjeta koja koristi senzor dnevnog svjetla – bez obzira radi li se o složenoj regulaciji rasvjete ili o sistemu regulacije rasvjete u jednoj prostoriji. Inače, kontrolu dvnevnog svjetla (radi izbjegavanja direktnog ili indirektnog blještanja) rješavamo i putem adekvatnih sjenki na prozorima i sl.

Tamo gdje je putem opšte rasvjete teško ili nemoguće osigurati kvalitetno svjetlo za određeno radno mjesto, odnosno određeni radni proces, potrebno je osigurati lokalnu rasvjetu. Tip lokalne rasvjete zavisi od specifičnosti radnog mjesta, odnosno radnog procesa.

Danas je u Evropi, osim klasične bazične ili prerađivačke industrije, sve prisutnija industrija koja zahtjeva vrlo zahtjevne vidne zadatke – električna industrija, farmaceutska industrija, itd. Osim toga, industrija novih tehnologija nije “prljava”. Za dobar dio ovih radnih zadataka koristimo se principima projektiranja kancelarijske rasvjete. Dakle, posebnu pažnju posvjećujemo tome da na zaslonu računara ne bude odsjaja. Treba da imamo kvalitetnu regulaciju rasvjete, adekvatnu boju svjetla itd.

Izbjegavanje blještanja (odsjaja)

Blještanje se može smanjiti tako da se odabere prikladna kombinacija direktnog i indirektnog osvjetljenja. Kod direktnog osvjetljenja većina svjetla se usmjeruje na cilj u obliku snopa. Time se stvaraju velike sjene i oštri kontrasti između osvjetljenih i neosvjetljenih područja. Indirektno osvjetljenje se reflektuje od drugih područja u prostoriji i stvara mirniji prelaz između površinskih osvjetljenja i smanjuje sjene.

Sve sijalice bi trebale imati zaštitu protiv blještanja ili sjenila. Linija pogleda od oka do sijalice mora imati veći ugao od 30oC prema horizontali. Sijalice koje se postavljaju na plafon ne bi smjele reflektovati od radnih površina i očiju zaposlenika. Obratno, ne bi smjele upotrebljavati reflektujuće radne površine.

Prednost imaju drvene ili matirane radne površine. Fluorescentne sijalice poredane u redovima trebaju se postaviti paralelno s linijom vida kako bi se smanjila minimalna svjetlosna površina.

Blještanje može biti direktno i indirektno.

Direktno blještanje nastaje zbog pretjerano svjetlih izvora svjetla u vidnom polju koji sjaje direktno u oči što rezultira nelagodnosti kod radnika i/ili gubitak vida. Takva vrsta blještanja je povezana sa radnim zadacima. Tamo gdje se radi podignute glave tj. blještanje nastaje zbog pretjeranih rasvjetnih tijela u vidnom polju koji utiče na očni sistem dok pojedinac gleda po okolini.

Indirektno blještanje nastaje zbog svjetlih izvora koji se reflektuju od radnog zadatka u oči, što rezultira gubitak vida. Indirektno blještanje povezano je sa poslovima gdje se radi spuštene glave. Dok radnik gleda dole na radnu površinu, indirektno blještanje djeluje tako da stvara neugodnosti i/ili gubitak vida zbog djelovanja okoline na radni zadatak.

Uticaj vještačke rasvjete na zdravlje

Svjetlost je važan faktor za održavanje života i funkcionisanje većine bioloških ritmova u tijelu, te ima nekoliko odlika koje posebno utiču na ljudsko zdravlje, a to su: jačina, izloženost i spektar.

Interakcija svjetlosti sa ljudskim tijelom dešava se preko očiju i kože, te energija svjetlosti koja se pri tome izmjenjuje zavisi posebno o valnoj dužini (boji) emitovane ili apsorbirane svjetlosti. Svaka valna dužina (boja) svjetlosti u određenim uslovima i trajanju izloženosti može postati potencijalna opasnost po zdravlje, a mnoga istraživanja potvrđuju da upravo vještačka rasvjeta na radnim mjestima i kod kuće često puta sadrži valne komponente koje predstavljaju opasnost za oči i za kožu čovjeka.

Neprikladan spektar vještačke svjetlosti može, također, povećati učestalost glavobolje, iscrpljenosti, stresa i unutrašnji nemir. Tako je, uobičajena razina fluorescentne svjetlosti u kancelarijama dovoljna da izazove povišeni krvni pritisak. Postoje i dokumentovane povtvrde da intenzivna svjetlost na radnim mjestima može izazvati stanje stresa i učestalost grešaka pri radu. 

Istraživanja također pokazuju da postoji povezanost između raka dojke i dužine izloženosti vještačkoj svjetlosti noću, zbog smanjene produkcije noćnog antitumorskog hormona melatonina. Prema tome, predugo izlaganje vještačkoj svjetlosti, koja prethodno nije testirana na štetne komponente UV i plavog svjetla, može biti uzrok različitim popratnim zdravstvenim problemima.

Vatrozaštita d.o.o Živinice

Vatrogasni aparatiServiriranjeZaštita na radu

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci