Aparat za gašenje požara Co2-10kg

  • /
  • Proizvodi
  • /
  • Aparat za gašenje požara Co2-10kg

Aparat za gašenje požara Co2-10kg koristi se uglavnom na radnim mjestima sa finom mehanikom, električnom opremom ili zapaljivim tečnostima. Nije prikladno koristiti ga za gašenje rasutih tečnosti i zapaljivih prašina.
Velika prednost je što se punjenje nakon upotrebe isparava. Namijenjen je za gašenje početnih požara B,C klase, a može se koristiti za gašenje električne opreme pod naponom do 1000 V, sa minimalne udaljenosti od 1 m.
Nakon upotrebe aparat se može ponovo napuniti.
Aparati posjeduju certifikate u skladu sa standardom EN 1866-1.
Svi aparati posjeduju CE i ISO 9001:2009 certifikate.

CIJENA PO DOGOVORU

403.00KM

Za sve dodatne informacije ili narudžbe kontaktirajte nas i Viberom