CO2 i argon zavarivanje – Sve što treba znati

Prije svega upoznati ćemo Vas sa osnovama zavarivanja. Zavarivanje je tehnika koja se koristi u raznim industrijskim sektorima i zahtijeva odgovarajuću opremu i plinove kako bi se postigli visokokvalitetni rezultati. U industriji zavarivanja, CO2 i argon plinovi su nezamjenjivi saveznici. Njihova kombinacija ili pojedinačna upotreba pružaju brojne prednosti i omogućuju zavarivačima da postignu stabilne i […]

Ormar za prvu pomoć i prva pomoć

Ormar za prvu pomoć

Prema zakonu o zaštiti na radu, svako preduzeće i firma koja se bavi radom sa štetnim materijalima ili imaju radnike na terenu, moraju u svojim prostorijama imati potpuno opremljen ormar za prvu pomoć, spreman za korištenje u slučaju nezgode na radu ili hitne situacije. Kako biste znali kako rukovati sanitarnim materijalima i kako pravilno postupiti […]

DIMNJACI I KOTLOVNICE – Opasnosti i mjere opreza

DIMNJACI I KOTLOVNICE - Opasnosti i mjere opreza

Uz sezonu grijanja vežu se požari dimnjaka, koji predstavljaju specifično područje. Čest uzrok požara stambenog objekta, u sezoni grijanja, pronalazi se upravo u dimovodnom kanalu. Neodržavanje dimovodnih kanala od vlasnika kuća stvara beskućnike u vrlo kratkom vremenu. Kod objekata starijeg datuma izgradnje još se i danas može naići na situaciju da drvena greda prolazi pored […]

Ormar za vatrogasni aparat

Ormar za vatrogasni aparat

Ormar za vatrogasni aparat nudi zaštitu i sigurno skladištenje. Aparati igraju ključnu ulogu u zaustavljanju malih požara prije nego što narastu. Ormarići osiguravaju da aparati za gašenje požara ostanu netaknuti – i na svom mjestu – sve dok ne budu potrebni. Zašto vam je potreban ormar za vatrogasni aparat? Ormari za vatrogasne aparate imaju dvije […]

Kako pravilno spaliti otpad?

Kako pravilno spaliti otpad?

Svjedoci smo sve učestalijih požara tokom proljeća i jeseni kada se obavljaju radnje za pripremu obradivih površina za sjetvu u proljeće ili poslije žetve u jesen. Požara nisu pošteđene ni površine koje se nalaze pod zaštitom, a uzrok svemu tome jeste čovjek, odnosno građani/ke, koji ne znaju kako pravilno spaliti otpad ali i nadležni inspekcijski organi. Prema […]

Historija vatrogasne opreme

Historija vatrogasne opreme

Naš način življenja podrazumijeva boravak u zagrijanim (ili ohlađenim) prostorijama, konzumaciju zagrijane (ili ohlađene) hrane i pića. Teško nam je zamisliti način življenja naših najstarijih predaka koji su tek počinjali stjecati znanja i vještine potrebne za preživljavanje u prirodi. Vatru su u prirodi viđali najčešće kada bi udar groma izazvao požar, ali trebalo je iskustvo […]

Opasnosti od požara i mjere zaštite od požara

Opasnosti od požara i mjere zaštite od požara

Zbog postojanja raznih opasnosti od požara potrebno je stalno i sistematski poduzimati mjere da se mnogobrojni izvori opasnosti potpuno uklone ili smanje. Da bi se mogle poduzimati najučinkovitije mjere zaštite od požara, moramo znati kako može doći do požara, odnosno moramo analizom utvrditi moguće izvore zapaljenja. Uzroci nastanka požara Uzroci zbog kojih nastaju požari u […]

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu

Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika? Zaštitom na radu osiguravaju se uslovi rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac. Akt o procjeni rizikа zаsnivа se nа utvrđivаnju mogućih vrstа opаsnosti i štetnosti nа rаdnom mjestu u rаdnoj okolini, […]

CO2 vatrogasni aparati

CO2 vatrogasni aparati

Vatrogasni aparati punjeni ugljen dioksidom (CO2 vatrogasni aparati) koriste se za gašenje električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V). Ugljen dioksid kao sredstvo gašenja hladi mjesto požara i djeluje ugušujuće na plamen. Prednost mu je što se brzo uklanja iz prostora. Namjenjeni su za gašenje tipskih požara: B – požari […]

Hidrantska mreža i hidrantski ormari

Hidrantska mreža

Hidrantska mreža Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od izvora dodvodi do štićenih prostora i građevina. Za zaštitu objekata projektuju se i izvode unutrašnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti. Unutrašnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da […]