Vrste vatrogasnih aparata za različite klase požara

vrste vatrogasnih aparata za razlicite klase pozara

Postoje razne vrste vatrogasnih aparata za različite klase požara. U nastavku ćemo navesti neke od njih i objasniti kojoj vrsti požara su namijenjeni. Svako komercijalno ili industrijsko okruženje ima poseban niz izazova kada je u pitanju sigurnost od požara. Prva polovica bitke leži u identificiranju različitih opasnosti od požara prisutnih u vašim prostorijama, druga polovica […]

Bitnost vatrogasnih aparata [VAŽNO]

vatrozaštita

Kolika je bitnost vatrogasnih aparata za jedno društvo? Vatrogasni aparati su izuzetno važni jer su jedan od najzastupljenijih oblika zaštite od požara. U mnogim slučajevima oni su prva linija odbrane protiv požara, često iskontrolišu ili ugase požar, sprečavajući nastajanje velike materijalne štete. Ovi uređaji mogu biti ključna komponenta u održavanju sigurnosti u slučaju izbijanja požara. […]

Da li se vatrogasni aparat može napuniti?

Da lise vatrogasni aparat može napuniti?

Punjenje vatrogasnog aparata Skloni smo mišljenju o vatrogasnim aparatima kao konstantama – oni su uvijek u blizini, spremni i čekaju da se upotrijebe ukoliko izbije požar. Ali istina je da vatrogasni aparati često nisu spremni za upotrebu jer nisu pravilno održavani. Postoje mnogobrojne priče o ljudima koji su shvatili da je njihov vatrogasni aparat prazan […]