Jesu li vatrogasni aparati otrovni?

jesu li vatrogasni aparati otrovni

Vatrogasni aparati neophodni su za zaštitu života, imovine i poštivanje zakona. Međutim, jedno od najčešćih pitanja o aparatima za gašenje požara je jesu li otrovni ili nisu. Iako nepravilna upotreba aparata za gašenje požara može biti opasna, postoje određene vrste aparata za gašenje koji sadrže kemikalije koje bi mogle biti štetne ako se ne koriste pravilno u slučaju požara. Zbog toga je pravilna upotreba aparata za gašenje požara i razumijevanje njihovog sadržaja ključni za održavanje sigurnosti od požara i zaštitu života.

Ovdje raspravljamo o toksičnosti svake vrste aparata za gašenje požara.

Je li vodeni vatrogasni aparat otrovan?

Vodeni aparati za gašenje požara nisu otrovni, ali uključuju sprej pod visokim pritiskom, koji bi mogao nanijeti fizičke ozljede ako se usmjeri direktno na osobu. Vodeni aparati za gašenje požara su među najčešćim vrstama aparata za gašenje požara i pogodni su za gašenje požara klase A (oni koji uključuju ugljične materijale poput drveta i papira); što ih čini idealnim za urede, škole i mnoge druge prostore.

Jesu li vatrogasni aparati na bazi praha otrovni?

vatrogasni aparat na bazi praha

Vatrogasni aparati na bazi praha su zaista višenamjenski, što znači da su prikladni za klasu A (zapaljivi materijali), klasu B (zapaljive tekućine), klasu C (zapaljivi plinovi) i električne požare. Kao rezultat toga, ova vrsta aparata za gašenje požara je izuzetno svestrana i može se koristiti u brojnim postavkama; ali je li ABC prah za gašenje požara otrovan?

Protupožarni aparati na bazi praha nisu otrovni, ali sadrže kemikalije koje mogu izazvati štetu ako se udišu i uzrokuju iritaciju kože i očiju. Zbog toga se aparati za gašenje požara na bazi praha nikada ne smiju koristiti u skučenim prostorima, zbog čega su manje prikladni za urede i škole, a češće se nalaze u vanjskim aplikacijama.

Saznajte više o ovoj vrsti vatrogasnih aparata na blogu: Vatrogasni aparati na bazi praha

Aparat za gašenje požara Co2 5kg

Da li je CO2 aparat za gašenje požara otrovan?

CO2 vatrogasni aparati djeluju ”izgladnjujući” vatru od kisika i prikladni su i za klasu B (zapaljive tekućine) i za električne požare. CO2 trovanje je rijetko, ali visoka koncentracija može biti opasna, što znači da se CO2 aparati za gašenje požara nikada ne smiju koristiti u zatvorenim prostorima.

Smanjenjem razine kisika u malom prostoru, korisnik i ljudi u okruženju mogu se ugušiti, što je posebno opasno ako vatra još uvijek gori. Stoga se preporučuje da se, ako je korišten aparat za gašenje požara CO2, prostor dobro prozrači nakon što se vatra kontrolira.

Više o CO2 vatrogasnim aparatima saznajte na blogu: Sve što trebate znati o CO2 vatrogasnom aparatu

Da li je pjena u vatrogasnim aparatima otrovna?

Aparati za gašenje požara pjenom često se nalaze u područjima ugroženim požarima klase A i B, poput laboratorija, tvornica, skladišta i bolnica. Aparati za gašenje požara na bazi vode sadrže dodatne kemikalije koje mogu biti štetne ako se progutaju.

Zbog toga ove jedinice uvijek treba koristiti sigurno i preporučuje se nošenje naočara i nepropusnih rukavica ako je potrebno čišćenje pjene za gašenje požara. Da biste ispravno koristili bilo koju vrstu aparata za gašenje požara, vaši kupci trebaju slijediti sljedeće korake:

  • Povucite sigurnosnu iglu
  • Uperite mlaznicu u podnožje vatre
  • Stisnite ručicu
  • Pometite s jedne na drugu stranu

Saznajte kako pravilno upravljati vatrogasnim aparatima na blogu: Pravilna upotreba aparata za gašenje požara

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci