Uticaj buke na ljudsko zdravlje

UTJECAJ-BUKE-NA-LJUDSKO-ZDRAVLJE-I-METODE-ZAŠTITE-OD-BUKE

U temi opisano je što je buka, kako utječe na ljudsko zdravlje, naveden je primjer pravilnog mjerenja buke kao i načini zaštite od buke te načini održavanja osobnih zaštitnih sredstava.

S obzirom na to da buka kojoj smo svakodnevno izloženi predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje, vrlo je važno biti kvalitetno educiran i upoznat s problemima koje ona donosi.

Buka

Buka je svaki neželjen, odnosno preglasan, neugodan ili neočekivan zvuk. Dakle, buka je smjesa zvukova različitih svojstava koja može biti trajna, isprekidana i udarna, promjenjivog nivoa, različitog trajanja i vremenske raspodjele.

Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene nivoe s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka.

Uticaj buke na ljudsko zdravlje

Štetnost buke po ljudsko zdravlje odavno je poznata.

Prema porijeklu buka u ljudskom okolišu može se podijeliti na industrijsku buku i buku okoliša. Pod izrazom industrijska buka podrazumijeva se buka koju stvara radni proces u industriji.

Na osnovu velikog broja provedenih istraživanja, Svjetska zdravstvena organizacija donijela je procjenu prema kojoj je gornja granica neškodljivosti buke tokom osmosatnog radnog vremena 75 dB(A). Iznad ove granice rizik oštećenja zdravlja značajno se povećava.

Rizik se povećava razmjerno sa nivoom buke. Prema preporukama iste organizacije buka u domaćinstvu ne bi smjela prelaziti razinu od 45 dB(A), a buka tokom noći 35 dB(A).

Zaštita od buke

Kada se radi na smanjenju buke, uvijek se mora uzeti u obzir činjenica da se zvuk širi i zrakom i čvrstom strukturom bez obzira na to je li nastao u zraku ili mu je izvor neki stroj ili drugo tijelo. Većina izvora zvuka proizvodi i zračnu i strukturnu komponentu zvuka u isto vrijeme.

U radnim prostorima s teško rješivim problemom buke, neophodno je postupno rješavati problem, snižavajući razinu buke u više faza.

  1. Promjene na strojevima koje bi utjecale na smanjenje razine generiranebuke.
  2. Promjenu opreme s ciljem izbjegavanja iznenadnih udara prilikom proizvodnjei
    obrade materijala.
  3. Oklapanje bučnih strojeva ili njihovih dijelova.
  4. Ugrađivanje prigušivača u strojeve, odvode i plinovode, kao i ventilacijskecijevi.
  5. Podizanje zastora, pregrada i obloga za apsorpciju zvuka.

Lična zaštitna sredstva za zaštitu od buke

Odgovarajuća zaštitna opremu bira se s obzirom na razinu i frekvencijsko područje buke, a možemo je podijeliti na:

Zaštitne vate

Zaštitna vata kao sredstvo lične zaštitne opreme za zaštitu od buke služi za zaštitu slušnih organa od buke koja je iznad propisane granice. U svakodnevnom obavljanju poslova koje podrazumijevaju izloženost radnika prekomjernoj razini buke.

Potrebno je napomenuti da se obična pamučna vata koju svakodnevno koristimo u domaćinstvu ne može koristiti kao sredstvo lične zaštitne opreme.

Uticaj buke na ljudsko zdravlje

Čepići za uši

Namjena čepića za uši kao ličnih zaštitnih sredstava služi za zaštitu slušnih organa od prekomjerne količine buke.

Primjena: pri obavljanju poslova u svim granama industrije gdje se tehničkim sredstvima ne može postići intenzitet buke do 75 dB.

Vrste zaštitnih čepova formirani su i neformirani. Formirani se proizvode od čvrstog materijala, glatke površine s nastavkom za prihvat prstima kod stavljanja i vađenja u uho. Neformirani se proizvode od plastičnog materijala uz oblikovanje samog uha radnika koji ga koristi pri radu.

Uticaj buke na ljudsko zdravlje

Ušni štitnici,

Ušni štitnici se izrađuju prema normama: DIN 352, DIN 32760 i ISO 4869.
Vrste:

  • s elastičnim polukružnim nosačem školjki koji se stavlja na glavu,
  • i u kombinaciji sa zaštitnom kacigom.

Njihova namjena je da služe radniku za zaštitu sluha od prekomjerne buke. U posebnim uvjetima rada, štitnik se može koristiti na niskim, odnosno na viskom temperaturama.

Primjenjuju se na svim radnim mjestima gdje je intenzitet buke između 85 i 105 dB. Izrađuju se od visokokvalitetnih materijala uz takvu konstrukciju da pružaju visoku udobnost prilikom nošenja.

Zaštitne kape i kacige

Služe kao specijalna zaštitna sredstva za one radnike koji su tokom rada izloženi vrlo visokom intenzitetu buke, iznad 120 dB.
Prilikom rada koriste se standardne kacige za zaštitu glave u koje se stavlja ušni štitnik.

Ako i to nije dovoljno, onda se koristi protuzvučna kaciga izrađena od kompresovanih staklenih vlakana. Unutar oklopa kacige postavlja se tkanina za apsorpciju zvuka te jastuci od pjenaste gume koji također imaju zaštitnu funkciju slušnih organa.

Zaključak

Kako smo prethodno upoznati sa složenosti problema vezanim uz buku, od iznimne je važnosti da svaki pojedinac savjesno i odgovorno pristupi tom problemu. Razvojem društva, svjedoci smo svakodnevnom napretku tehnologije, no bez obzira na sve, važno je da se kvalitetno upoznamo s činjenicama i opasnostima kojima smo izloženi.

Također je potrebno sistemski provoditi mjere zaštite na radu koje uključuju opasnosti od buke i njenog štetnog utjecaja na ljudsko zdravlje.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci