14 Univerzalnih pravila da biste spriječili povrede na radu

Zaštita na radu - Povrede na radu
Povrede na radu su svakodnevnica i nažalost mnoge od njih se dešavaju isključivo zbog nepažnje i ljudskih faktora. U ovom članku donosimo vam 14 univerzalnih pravila na koja trebate obratiti pažnju kako biste spriječili povrede koje mogu biti izuzetno ozbiljne i ostaviti velike posljedice.

1. Pregledati okolinu radnog mjesta – prevencija povrede na radu

Radnik kada dođe na posao mora posebno obratiti pažnju na okolinu radnog mjesta, ovo je jako bitno za radnike koji tek počinju raditi. Od izuzetne je važnosti poznavati okruženje u kojem boravimo više od 8 sati dnevno.

2. Voditi računu o površini na kojoj se nalazimo

Bilo da smo u kancelariji, magacinu ili u vanjskom prostoru uvijek postoji jedna od univerzalnih opasnosti od povrede na radu – pokliznuće. Moramo voditi računa da su podovi uvijek prilagođeni za bezbijedno koračanje i rad na toj vrsti površine.

3. Obuća mora biti udobna

Vaša obuća u kojoj dnevno provodite 8 ili više sati mora biti udobna, zaštićena i prilagođena vašim stopalima. Neudobna obuća može izazvati jako bolne povrede te onemogućiti vašu potpunu produktivnost i koncentrisanost za obavljanje svakodnevnih zadataka

4. Opasnost od strujnog udara

Danas gotovo da ne postoji posao, djelatnost i struka koja nema doticaj sa strujom. Neke radne obaveze su manje a neke više izložene opasnostima od strujnog udara. Ali bilo koja opasnost te vrste iziskuje od nas veliku opreznost i spremnost na reagovanje. Da bismo spriječili strujne udare moramo uvijek voditi računa da li su sva mjerna mjesta ispravna (utičnice, prekidači itd.). Ukoliko vidimo oštećenje jednog od njih obaveza nam je da kvar prijavimo nadležnoj osobi. Također da ne koristimo oštećenu utičnicu ili mašinu dok se kvar ne popravi. Kada je u pitanju rad sa mašinama i tu je situacija ista. Proizvođač daje tačno definisane upute na koji način se mašina koristi. Ukoliko neka od karakteristika ne zadovoljava upute proizvođača naša je obaveza da ne koristimo uređaj dok se ne obezbijede sigurni uslovi na radu. Vaši kablovi ne bi smjeli izgledati ovako zamrseni kablovi

5. Dizanje tereta

Prilikom dizanja terena položaj kičme mora biti što je moguće više uspravan. Koristeći tu tehniku spriječićemo oštećenja kičmenog stuba i invalidnost koja nas može spriječiti u mnogim svakodnevnim poslovima i obavezama.

6. Slaganje robe

Slaganje robe i materijala smije se vršiti samo u količinama koje odgovaraju nosivosti i veličini raspoloživog prostora. Nikako nije dopušteno da se prostor za slaganje robe opterećava iznad.

7. Obavljanje poslova iznad nivoa poda

Prilikom obavljanja poslova koji se izvode iznad nivoa poda, to jeste rada sa ljestvama ili skelama moramo obratiti pažnju na nekoliko stvari kako bismo bili sigurni u podlogu na kojoj se nalazimo. Prilikom profesionalnih poslova kao što su građevinski radovi moramo osigurati da je skela postavljna i osigurana prema upustvima za siguran rad. Ipak u svakodnevnim poslovima kada nam zatreba privremeno pomagalo da se izdignemo iznad nivoa poda dva pravila moramo poštovati:
  • Ne smijemo koristiti sanduke ili druge predmete koji bi nas izdigli iznad nivoa poda
  • Ljestve moraju biti osigurane i u donjim krajevima imati opremljene papuče kao zaštitu od klizanja

8. Rukovanje oštrim predmetima

Gotovo svaka radna pozicija iziskuje rad sa oštrim ručnim predmetima kao što je skalpel ili makaze. To su jako korisne sprave, ali nikako bezopasne ma koliko to nama izgledalo tako. Prilikom rukovanja tim predmetima moramo voditi računa da uvijek pravimo pokrete od sebe a ne prema sebi, da su oštrice ispravne i da su rukohvati prilagođeni za bezbijedno korištenje.

9. Prolivene tečnosti i predmeti na podu

Bez obzira koja vrsta tečnosti se prolila po podu ili radnoj površini naša je obaveza da ih momentalno očistimo. Ista stvar je i sa predmetima koje padne a posebno se odnosi na staklo koje se razbije i prouzrokuje posjekotine. Velike probleme i posljedice mogu izazvati ukoliko se zadrže duže vrijeme stoga moramo odmah djelovati kako bismo neometano mogli nastaviti svoje radne zadatke.

10. Osvijetljenost radnog prostora

Svjetlost je jedan od ključnih segmenata kako bismo neometano mogli funkcionisati i biti 100% produktivni na poslu. Uslovi koje imamo na radnom mjestu uveliko utiču na našu produktivnost a neadekvatno osvijeljene prostorije osim što izazivaju oštećenje vida mogu nam onemogućiti kretanje. Posebno ističemo osvjetljenost stepeništa i uskih prolaza, te prostorija koje imaju otvore koje vode u prostorije ispod nivoa poda. Ukoliko primijetimo da nam je osvijetljenost manja od potrebne dužni smo odmah reagovati i na taj nedostatak upozoriti nadređenu osobu.

11. Rad sa neispravnim alatom

Jedan od glavnih uzročnika povreda na radu jeste rad sa alatom koji nije 100% funckionalan i ispravan. Često se nađemo u situaciji kada moramo nešto brzo riješiti a u tim momentima opasnost od povrede se značajno povećava, još kada na to dodamo da je alat koji koristimo neispravan mogućnost povreda se povećava na “očekivano povređivanje”.

12. Rad sa mašinama za koje nismo stručno obučeni

U vremenu u kojem trenutno živimo svi poslodavci susreću se sa nedostatkom radne snage. Prinuđeni da ispoštuju rokove i obaveze često posežu za upošljavanjem osoba koje nemaju odgovarajuću stručnu spremu. Opreznost se naglašava posebno za mjesta sa posebnim uslovima rada, za radnike koje rade sa mašinama koje mogu izazvati teške tjelesne povrede i napraviti trajni invaliditet. Osoba koja nije stručno obučena za siguran rad za mašinom ne smije istu koristiti niti radi na njoj, u protivnom izlaže sebe ozbiljnoj povredi te kazni kako sebi tako i poslodavcu.

13. Korištenje zaštitnih sredstava

Svaki posao nosi određene rizike, neki više neki manje ali ne postoji zanimanje na ovom svijetu koje nije sklono nekoj od povreda. Čak i kada radite za računarom imate najmanje tri mogućnosti da se povrijedite, a to su da vas udari struja, da oštetite vid i da oštetite kičmu uslijed dugog sjedenje. Kada sagledamo koliko opasnosti donosi kancelarijski posao šta bismo tek rekli za radnike koji su izloženi drugim opasnostima, npr rad na visini, rad u jamama, rad sa opasnim ručnim stolarskim strojevima i dr. Da bismo spriječili povrede i doveli ih na minimalnu razinu moramo se pridržavati savjeta i uputa za siguran rad i koristiti zaštitna sredstva. Oni koji rade sa mašinama moraju se pridržavati uputa proizvođača i ne sklanjati sigurnosne štitnike ma koliko im smetali, radnici na visini moraju biti propisno osigurani, radnici na gradilištima moraju nositi zaštitne šljemove, radnici za računarom moraju imati zaštitne naočale ili zaštitnu podlogu na monitoru. Sve ovo je mali dio zaštite na radu kojih se moramo pridržavati ukoliko želimo izbjeći neželjene posljedice i povrede na radu. One nas ponekad mogu učiniti trajnim invalidima, a često te povrede rezultiraju i smrtnim ishodom. Da bismo spriječili povrede i doveli ih na minimalnu razinu moramo se pridržavati savjeta i uputa za siguran rad i koristiti zaštitna sredstva. Oni koji rade sa mašinama moraju se pridržavati uputa proizvođača i ne sklanjati sigurnosne štitnike ma koliko im smetali. Radnici na visini moraju biti propisno osigurani. radnici na gradilištima moraju nositi zaštitne šljemove. Radnici za računarom moraju imati zaštitne naočale ili zaštitnu podlogu na monitoru. Sve ovo je mali dio zaštite na radu kojih se moramo pridržavati ukoliko želimo izbjeći neželjene posljedice i povrede na radu koje nas ponekad mogu učiniti trajnim invalidima. A često te povrede rezultiraju i smrtnim ishodom.

14. Redovna ljekarska kontrola

Posljednje ali ništa manje bitno od prethodno nabrojanog jeste da moramo paziti na svoje zdravstveno stanje. Neki poslovi zakonski nalažu periodične ljekarske preglede. Tu je kompanija odgovorna i svoje radnike šalje na tu vrstu pregleda i kontrola. Ipak, veliki broj uposlenika nije podložan zakonski da se redovno kontroliše te na taj način sami sebe “zapustimo” i ignorišemo signale koje nam ponekad naše tijelo šalje. Naša je preporuka da najmanje jednom u dvije godine obavite ljekarski pregled, analizu krvi, pregled kičmenog stuba kao i sve druge rutinske kontrole vašeg tijela kako biste imali uvid u vaše zdravstveno stanje te po potrebi reagovali preventivno prije nego se stanje pogorša. Pored svega nabrojanog mišljenja smo da je ostalo i drugih stvari na koje moramo obratiti pažnju. Ali ovog puta donosimo vam upravo ove savjete koje će vam povećati sigurnost na radnom mjestu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci