Zaštita na radu – postupak u slučaju opasnosti u kotlovnici

Zaštita-na-radu---Postupak-u-slučaju-opasnosti-u-kotlovnici

Donosimo Vam upute za zaštitu na radu , te za  siguran način pri obavljanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik raspoređen.

Kotlovski uređaji

Osnovni izvori opasnosti pri radu su:

 • Eksplozija kotla,
 • Povrede od dodira sa toplim dijelovima kotlovskih uređaja,
 • Prekomjerna buka,
 • Klizav pod od prolivene tekućine,
 • Požar na uređajima.

Postupak u slučaju opasnosti

Kod opasnosti trebate uraditi sljedeće:

 • Odmah isključiti glavni prekidač (izvan kotlovnice),
 • Zatvoriti zaporne ventile u vodovima ulja, odnosno slavinu za plin,
 • Prilikom požara koristiti odgovarajuće vatrogasne aparate (ABC).

Trebate savjet kako odabrati najbolji vatrogasni aparat? Pročitajte na našem blogu, pod nazivom: Kako izabrati odgovarajući vatrogasni aparat?

Kada namirišete miris plina (samo kod plamenika na plin sa ventilatorom),  trebate uraditi sljedeće:

Ne pušiti!
 • Ne pušiti! Spriječiti pojavu otvorenog plamena i nastajanje iskre (npr.: paljenje svjetla i električnih uređaja),
 • Otvoriti prozore i vrata,
 • Zatvoriti plinsku česmu,
 • Obavijestiti specijaliziranu firmu za grijanje/preduzeće vezano ugovorom,
 • Obratiti pažnju na sigurnosne propise distributera plina i specijalizirane firme za grijanje.

Kod mirisa dimnih plinova, ono što trebate uraditi je sljedeće:

 • Staviti uređaj izvan pogona,
 • Otvoriti prozore i vrata,
 • Obavijestiti specijaliziranu firmu za grijanje.

Otvori za provjetravanje kotlovnica:

 • Otvori za provjetravanje u kotlovnici ne smiju biti zatvoreni, inače je moguće nepotpuno sagorijevanje i trovanje plinom.


„Kotlovskim uređajem smijete rukovati samo ako ispunjavate posebne uslove za rad na tim uređajima, te ako ste osposobljeni za zaštitu na radu i za zaštitu od požara na tim poslovima. Za cijelo vrijeme rada kotlovskog uređaja pomno pratite njegov rad i ne udaljavajte se sa mjesta rada. U slučaju bilo kakvog kvara na kotlovskom uređaju u njegovim dijelovima, isključite ga iz pogona i kvar dojavite poslovođi. Za vrijeme rada u kotlovnici, skoncentrišite se na rad. Pri radu u kotlovnici svakako se koristite svim propisnim ličnim zaštitnim sredstvima.“

Opšta pravila za zaštitu na radu

Opšta pravila kojih bi se trebao svaki zaposlenik pridržavati, kako bi se spriječile povrede ili u krajnjem slučaju tragedija, su:

 • Mašinom ili uređajem smije rukovati samo osposobljen radnik,
 • Prije početka rada uvjerite se da rad mašine neće ugroziti druge radnike,
 • Dok mašina radi, zabranjeno ju je čistiti, podmazivati i popravljati,
 • Prostor oko mašine mora biti očišćen, a pristup mašini slobodan,
 • Nosite takvo radno odijelo koje mašina ne može zahvatiti dok radi,
 • Na glavi nosite zaštitnu kapu ili maramu, da biste izbjegli opasnost od zahvaćanja kose,
 • Ako se pri radu mogu povrijediti oči, obavezno nosite zaštitne naočale ili drugo propisano lično zaštitno sredstvo,
 • Dok radite na mašini, ne nosite kravatu ni bilo koji nakit,
 • Koristite samo ispravan alat,
 • Ne skidajte zaštitne dijelove sa mašine,
 • Svom pretpostavljenom prijavite svaki kvar ili nedostatak na mašini,
 • Za mašinom i oko njega nisu dopuštene šale i/ili igre.

Za sve dodatne informacije ili eventualne narudžbe kontaktirajte nas i Viberom

Podijelite ovaj članak

Povezani članci